ده فرمان حقوق عمومی: تأملی در باره اصول و مفاهیم بنیادین حقوق عمومی

نویسنده

دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

حقوق عمومی شاخه ای از علم حقوق است که ماموریت اصلی آن مطالعه قواعد مربوط به سازماندهی روابط درونی و برونی دولت در معنای عام آن است. حقوق عمومی همانند دیگر شاخه های علمی از دسته ای از قواعد و مفاهیم کلیدی تشکیل شده است. وجود مفاهیم اختصاصی نیز از ویژگی های استقلال یک رشته علمی به شمار می رود. در حقیقت، درک صحیح و عمیق مفاهیم بنیادین حقوق عمومی می تواند عناصر لازم را برای طراحی نظریه عمومی théorie générale این رشته فراهم آورد. مقاله حاضر، بدون ادعای جامعیت، تلاش می کند تا پاره ای از مفاهیم اساسی رشته حقوق عمومی را در معرض تبیین قرار دهد. در این میان، به رغم وجود مفاهیم متعدد، نویسنده تنها به معرفی ده مفهوم بنیادی بسنده کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE TEN COMMANDMENTS OF PUBLIC LAW: REFLECTION ON THE MAIN CONCEPTS

نویسنده [English]

 • Ali-Akbar Gorji
چکیده [English]

Public law is a branch of legal sciences whose principal mission is to shed light on the one hand, the rules dominating the reports of internal government, and secondly, the relationship between rulers and governed, and that supranational relations. Public law, like other scientific disciplines, contains a number of concepts and rules whose main knowledge is needed to better understand the issue of governance and management of political society. Moreover, the existence of concepts is one of the specific characteristics necessary to support the independence of a scientific discipline. Indeed, accurate and thorough knowledge of the key concepts of public law we can think about developing a good theory. With all modesty and without claiming completeness, this contribution tries to present the ten key concepts of public law.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Authority
 • Public interest
 • Public Order
 • Respect for the powers
 • responsibility
 • Rights and liberties.
 • Rule of Law
 • Service
 • The principle of continuity
 • The principle of security