معاهدات نایروبی مصوب 1981 و ثبت بین المللی آثار صوتی تصویری مصوب ژنو 1989

نویسندگان

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

حاکمیت معاهدات بین المللی متعدد در رشته حقوق مالکیت ادبی هنری موجب شده که جنب? بین المللی این رشته در مقایسه با جنب? داخلی آن در بسیاری از کشورها از جمله کشور ما از انسجام بیشتر و بهتر برخوردار باشد. این رشته براساس معاهدات برن مصوب 1886، معاهده جهانی مصوب 1952 و معاهده رم مصوب 1961 پی ریزی شده است که خوشبختانه ترجم? آنها تاکنون در این مجله به چاپ رسیده است. از جمله دیگر معاهدات حاکم در این شعبه یکی معاهد? نایروبی مصوب 1981 است که با هدف جلوگیری از استفاده تجاری غیر مجاز از سمبل المپیک وضع شده است. دیگری معاهد? ثبت بین المللی آثار صوتی تصویری مصوب 20 آوریل 1989 ژنو است که با ایجاد دفتر ثبت بین المللی درصدد حمایت مؤثر از آثار صوتی تصویری در جرگ? بین الملل است. در این نوشته ترجمه مواد این دو کنوانسیون به نظر پژوهشگران محترم می رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

NAIROBI TREATY ON THE PROTECTION OF OLYMPIC SYMBOL, 1981, AND THE GENEVA TREATY ON INTERNATIONAL REGISTRATION OF AUDIO-VISUAL WORKSSIGNED ON APRIL 20, 1989

نویسندگان [English]

  • Alireza MohammadZadeh
  • Asma Mousavi
چکیده [English]

The appliance of international instruments in the field of literally and artistic property rights has cause a well-established and stable international aspect in comparison with its domestic aspect. This discipline has been founded on the basis of The Berne Convention, 1886, The Universal Copyright Convention, 1952, and The Rome Convention, 1961, which their translations have all been published in this journal. Other conventions in this field of law are Nairobi treaty on the Protection of Olympic Symbol, 1981, and The Geneva Treaty on International Registration of Audio-Visual Works signed on April 20, 1989, which the latter by creating an international registration bureau aims to support the audio-visual works in the international context. This essay will cover the translation of these two treaties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audio-visual work
  • Convention
  • Geneva 1989
  • Nairobi 1981
  • Olympic Symbol
  • Support.