مسوولیت جمعی راه حلی عادلانه در قلمرو مسوولیت مدنی بیماران ذهنی

نویسنده

دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

قواعد مسوولیت مدنی فردی که شخص دچار معلولیت ذهنی را در صورت ایراد خسارت به دیگری ضامن می داند؛ چندان عادلانه به نظر نمی رسد. باید در مرحله ی نخست با تکیه بر مقررات کنونی از شدت اصل مسوولیت مدنی معلولین ذهنی کاست. در این خصوص از یک سوی، تفسیر موسع ماده ی 7 قانون مسوولیت مدنی و حداقل، فرض تقصیر برای سرپرست او و از سوی دیگر، استفاده ی قضات از اختیار اعطایی به آنها توسط ماده ی 4 قانون مسوولیت مدنی در شرایط فعلی راه گشا خواهد بود. اما راه حل قطعی و منصفانه، مسوولیت جمعی است که با تأسیس صندوق تضمینی بر مبنای اندیشه ی ضمان عاقله میسر می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

COLLECTIVE LIABILITY A JUST SOLUTION IN THE TORT OF MENTAL DISABLED

نویسنده [English]

  • Hassan Moradzade
چکیده [English]

Mental disabled, according to the individual tort system is consider being liable if causes damage to another person. This rule seems not to be fair. In this article two solutions are proposed: first, fault presumption obtained by extensive interpretation of article seven of tort act and second authority conferred to judges by article 7 of the same act. But the just and final solution is the creation of garanty fond based upon Daman Aquele opinion. By this way, collective liability would be applied.
Mental disabled, according to the individual tort system is consider being liable if causes damage to another person. This rule seems not to be fair.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collective liability
  • Deman Aquele.
  • Guaranty fond
  • Judge authority
  • Mental diseased