بررسی مبانی حقوق اجتماعی

نویسنده

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

حقوق اجتماعی مجموعه حقها و حمایت هایی است که از طریق آن آسایش، رفاه و بهزیستی به حداکثر و عدم رفاه به حداقل می‌رسد. هدف این حقوق، برخلاف برداشت های مارکسیستی و سوسیالیستی، نه حذف نفس نابرابری؛ بلکه تلاش برای حذف نابرابری غیر عادلانه است. در حالی که در نظام های غربی، دولت طرفدار حقوق اجتماعی مولودی تازه و به تأسی از الگوی حکومت سوسیالیستی و با هدف بازداشتن توده‌ها از توسل به انقلاب سوسیالیستی پدید آمده، دین مبین اسلام از همان اوان شکل‌گیری خویش چه در نصوص اسلامی (قرآن و حدیث) و چه در عمل و سیره پیشوایان دین، اهمیت حقوق اجتماعی را به لحاظ حفظ کرامت انسانی و تأمین بنیان های جامعه سالم دینی، به صورت متعدد و متواتر یادآور شده و به این لحاظ از سابقه تاریخی درخشانی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

FOUNDATIONS OF SOCIAL RIGHTS

نویسنده [English]

  • Ebrahim Mousazadeh
چکیده [English]

Social rights is set of rights and Supports that Through which the welfare, prosperity and welfare to peak and Lack of well-being reaches a minimum.. Whereas in Western systems, pro-government Social Rights New born And Emerged dice the model socialist state& With the aim of Deter the masses from resorting to socialist revolution, Islam from the very early formation of their, Been noted Importance of social rights in terms of preserving human dignity and providing foundations of a healthy religious community, For this reason has Brilliant historical record. In this paper, familiarity with the intellectual aspects of social rights; place these rights in the Islamic and Western ideas will be examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Islamic Thought
  • Public Welfare
  • social rights
  • The Western system.