وضعیت حقوقی قرارداد فروش مال مرهونه «بطلان، عدم نفوذ یا عدم قابلیت استناد»

نویسنده

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

فروش مال مرهونه با توجه به رواج رهن در جامعه و نیاز راهنین به انجام آن به دلایل متعدد اقتصادی و اجتماعی از یک سو و مخالفت مرتهنین با این امر از سوی دیگر، به یکی از مسائل جدی مردم و دستگاه قضایی تبدیل شده است. به رغم اینکه بحث از این موضوع که آیا فروش مال مرهون بدون اجازه مرتهن در زمره تصرفاتی به شمار می رود که منافی حق مرتهن است یا خیر، با استفاده از مضمون و ملاک رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 620 مورخ 20/8/76 تقریباً مختومه شده ولی این پرسش همچنان باقی است که وضعیت حقوقی قرارداد فروش منعقده بین راهن و شخص ثالث چیست؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

“LEGAL SITUATION OF SALE OF MORTGAGED PROPERTY: NULLITY, INOPERATIVE OR INVALID TOWARDS THIRD PERSONS”

نویسنده [English]

  • Akbar Mirzanejad Jouybary
چکیده [English]

Sale of mortgaged property is one of serious problems of people and courts because at first, it is very current in the society and mortgagors need to do it on the social and economical numerous reasons and on the other hand mortgagees oppose with it. in spite of that after mission of judgment dated no.620 discussing of contradiction between sale of mortgaged property and the right of mortgagee is finished but this question is ever worthy of survey how is legal situation of mentioned contract?
Writer study in this article upwards question on the point of view of jurists, lawyers and judicial precedent and chose the theory invalidity towards third persons and rejects two other theories nullity and inoperative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inoperative
  • Invalid towards Third persons
  • Mortgaged property
  • Mortgagee.
  • Mortgagors
  • Nullity
  • Sale