اقلیت، اکثریت و فلسفه مشروعیت

نویسنده

پردیس قم، دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله ضمن طرح بیان تاریخی شهید زیدبن‌علی(ع) در نفی اکثریت مذموم، مسئله اکثریت و اقلیت در قرآن کریم با اکثریت و اقلیت مصطلح در علوم سیاسی مقایسه و به این نتیجه رسیده است که اکثریت «لایعقلون و لایعلمون» در قرآن اکثریت مخالفین انبیاء و راه حق است و اصطلاح اکثریت و اقلیت در علوم سیاسی مربوط به امور حکومتی و اجرایی در زمینه انتخاب یک راه حل و یا فرد اصلح از بین صالحین است. به این معنی نه تنها اکثریت بلکه اقلیت مشارک نیز ممدوح است و ضرورت اجتماعی و از نظر فلسفه اجتماعی اسلام نیز جدایی از جماعت مذموم و همراهی با حق‌طلبان ممدوح و مطلوب است. نهایت، صلاحیت امری واقعی است نه انتخابی و انتخاب، قبول مشروع است نه مشرع.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

MINORITY, MAJORITY AND THEIR LEGITIMACY PHILOSOPHY

نویسنده [English]

  • Sayyed Ali Mohammad Yasrebi
چکیده [English]

In this article the historical expression by martyr Zaidebn e-Ali on negation of forbidden majority has been described. Also the majority and minority issue in the Quran has been compared with current majority and minority in the political sciences. It seems that in the Quran the majority which does not apply reason and does not know is the majority of opponents of prophets. Thus, the majority and minority terms in the political sciences are connected to governmental affairs in terms of selection of a solution or selection of the best person among the pious men. Thereby, the majority not only is praised but also the minority who participates in the social issues is considered praised. From Islamic social philosophy point of view separation from the community is forbidden and accompaniment to truth-seeking is praiseworthy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islam
  • Majority
  • Minority
  • nation
  • Zaidebn e-Ali.