دفاعیات در حقوق کیفری بین المللی

نویسنده

دانشگاه چمران، اهواز

چکیده

از مسایل بنیادین در حقوق کیفری بین المللی مساله دفاعیات است. این موضوع در حقوق داخلی نیز از اهمیتی به سزا برخوردار است. در نظام های حقوقی نوشته و کامن لا برخوردی متفاوت با این موضوع شده است. حقوق دانان از مساله دفاعیات به عنوان جنبه اغلب فراموش شده حقوق کیفری بین المللی یاد می کنند. رویه قضایی ملی و بین المللی نیز در این زمینه پر از اختلاف و پراکنده است. دلایلی متعدد نیز برای این تفرق و اختلاف نظرعنوان می کنند. هدف نوشتار حاضر بررسی دفاعیات در حقوق کیفری بین المللی با رویکرد مقایسه ای با حقوق کیفری ملی و نگاه انتقادی به حقوق حاکم بر دفاعیات است. دفاعیاتی (موارد معافیت از مسئولیت) که در این نوشتار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند دفاعیاتی هستند که در حقوق کیفری ملی معادل هایی دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

DEFENSES IN INTERNATIONAL CRIMINAL LAW

نویسنده [English]

  • Hussein Aghaei Janatmakan
چکیده [English]

One of the most important issues in international criminal law is defenses. This issue has also significance in national law. In civil and criminal law system, there is a different approach with this question. The lawyers have named this question as forgotten point in international criminal law. International and national jurisprudence is often different and controversial in this matter. There are some reasons for this controversial and differentiated. This paper is studying about defenses in international and national criminal law from view point of comparative and criticized the rules on this matter. The defenses (Grounds excluding from criminal responsibility) are regarding in this article are: self - defense, mental incapacity, intoxication, coercion and necessary, the defense of superior obedience. In this article we are looking for to describe which approach is taken by international criminal court statute.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Criminal Law
  • Defenses
  • international
  • Jurisprudence and court