«دربارۀ تعهد بیمه‏گذار به اطلاع رسانی»

نویسندگان

1 دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه تهران

2 دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

یکی از مهم ترین تعهدات بیمه‏گذار در قرارداد بیمه، اطلاع رسانی کامل و صحیح به بیمه‏گر است. این تعهد در سه مرحله جریان دارد: قبل از انعقاد قرارداد، در طول حیات قرارداد و پس از وقوع حادثه بیمه شده. بررسی موضوع نشان می دهد که تعهد بیمه گذار پیش از انعقاد قرارداد از تعهدی ابتدایی به تعهدی ثانوی تبدیل شده است؛ به این معنا که بیمه گذار تنها در مقابل پرسش های صریح بیمه‏گر مکلف به ارایه اطلاعات است. به علاوه، این تعهد بعد از انعقاد قرارداد نیز با ایجاد شرایط جدید از جمله تشدید خطر و یا ایجاد خطر جدید تداوم می یابد و نهایتاً با وقوع حادثه بیمه شده، در قالب تکلیف به اعلام حادثه به بیمه گر تجلی می یابد. این مقاله با نگاهی تطبیقی به بررسی قلمرو تعهد اطلاع رسانی در این سه مقطع می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ON THE INSURED'S DUTY TO INFORM

نویسندگان [English]

  • Mohsen Izanloo 1
  • Ehsan Lotfi 2
چکیده [English]

One of the most important duties of insured in the insurance contract, is to inform the insurer, fully and accurately. This obligation arises in three stages:before conclusion of contract, during the contract and after occurrence of the insured event. The review shows that the insured’s duty before conclusion of contract is reduced from a primary obligation to a secondary one. This means that insured is under duty to inform insurer only toward his clear questions. In addition, this duty will be continued after conclusion of contract if new circumstances lead to aggravation of risk or realization of a new risk. Finally after occurrence of the insured event it appears as a duty to declare the insured event. The article examines the obligation in these three phases with a comparative view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Duty to Inform
  • Insurance contract
  • Insured
  • insurer
  • Risk.