تحویل در قراردادهای مقاطعه کاری ساختمان با مقایسه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلیس

نویسنده

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه تبریز

چکیده

تحویل ساختمان به گونه کامل و بدون عیب یکی از تعهدات مهم دست اندرکاران ساخت است، با وجود این، برخلاف بیشتر محصولات مصرفی، عیب یابی ساختمان نیازمند گذشت زمان است به ویژه که عیوب مخفی آن در طول زمان و با استفاده مصرف کننده خود را نشان می دهد و اگر بعد از تحویل سازه، ادعاء مصرف کننده بر عیوب ظاهر نشنیده است؛ حداقل در عیوب مخفی چنین روشی پذیرفته نیست. از سوی دیگر، ارزیابی کیفیت مصالح به کار رفته در عمارت نیز نیازمند فرصتی است تا قضاوت دقیق میسر شود. این است که در تحویل دو نوع تضمین در نظر گرفته می شود تضمینی که در طول آن مصرف کننده درخواست رفع معایب کند (تحویل موقت) و تضمینی که بعد از تحویل قطعی و اتمام دوره تضمین اول بر رضایت بخشی مصالح قابل اعمال است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

DELIVERY IN CONTRACTS OF CONSTRUCTION CONTRACTING: A COMPARATIVE STUDY IN FRENCH AND BRITISH LAW

نویسنده [English]

  • Golamreza Hajinoori
چکیده [English]

Complete and non-defecting delivery of construction is one of the important obligations of construction contracts. However, unlike in most of the consuming products, the troubleshooting of construction needs passages of time, since hidden defects appear through time and usages of consumer. Although after the delivery of construction the claim of consumer is not admissible, in hidden defects it is accepted. On the other hand, assessment of the quality of used instruments in construction needs passage of time in order to have a precise judgment. Therefore, two kinds of guarantee is considered in delivery; a guarantee in which a consumer can request removal of defects (temporary guarantee) and a guarantee which is applicable after the determined delivery and completion of first satisfaction guarantee period. The present article while examining the nature, kinds and effects of delivery, is looking for the abovementioned instances.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apparent defects
  • Determined delivery
  • Guarantees.
  • Hidden defects
  • Temporary delivery