قاعدۀ نقض پیش از موعد: پیدایش و حیات مروری گذارا بر چگونگی شکل گیری قاعدة نقض پیش از موعد

نویسندگان

1 دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

2 دانشگاه شهید بهشتی، دکترای حقوق

چکیده

آشنایی با روند شکل گیری یک قاعده، در شناخت و ارزیابی آن مؤثر است. یکی از قواعد جدید در حقوق بین الملل، قاعد? نقض پیش از موعد قرارداد است. قاعد? نقض پیش از موعد از زمانی مطرح شد که در دعوای هاچستر علیه دولاتور (1853) دادگاه پذیرفت که ممکن است قراردادی که باید در آینده اجرا شود، قبل از فرارسیدن سررسید، نقض شود و زیاندیده می تواند بلافاصله، اقامه دعوا کند. تا پیش از آن، دادگاهها با این استدلال که تا زمانی که موعد اجرای قرارداد نرسیده، نمی توان نقض آن را تصور کرد و از پذیرفتن آن خودداری می کردند. آنها معتقد بودند نمی توان برای موضوعی که محقق نشده، حکم صادر کرد. اما نپذیرفتن رد، در جایی که نقض قطعی محسوب می شد، به معنای اتلاف سرمایه ها و معطل ساختن طرفین بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ANTICIPATORY BREACH OF CONTRACT: ARISING AND EXISTENCE A BRIEF REVIEW OF QUALITY OF ANTICIPATORY BREACH DOCTRINE FORMATION

نویسندگان [English]

  • Saeed Habiba 1
  • Abbas Kazemi Najafabadi 2
چکیده [English]

Knowing of formation of a legal rule is an efficient way to recognizing and assessing of that rule. Anticipatory breach doctrine became apparent in Common Law when the court in Hochster versus De La Tour case (1980), hold that a party could breach an executor contract prior to the performance date and injured party entitle to sue at once. Before it, courts had made a negative answer to this matter and expressly had denied it. Courts argument was that it is impossible to make a sentence before having a subject. But, refusing to accept repudiation, with certainty of future beach, would mean the waste of economic opportunities and remaining parties idle and delayed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anticipatory Breach
  • claim
  • Contract
  • Judge-Made Law.
  • maturity
  • Repudiate