مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه براساس قانون بیمه اجباری مصوب سال 1387 در مقایسه با قانون مصوب 1347

نویسنده

دانشگاه علم قضایی

چکیده

پس از چهل سال قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در سال 1387 مورد اصلاح قرار گرفت. قانون جدید تحولاتی قابل توجه نسبت به قانون سابق داشته و جنبه های حمایت از اشخاص ثالث (زیاندیدگان) را افزایش داده است. گسترش مصادیق اشخاص ثالث، کاهش موارد خارج از قلمرو بیمه و الزام به پذیرش بیمه نامه در دادگاه به عنوان وثیقه از جمله این تحولات است. در عین حال، برخی از ابهامات مانند عدم تعیین مبنای مسئولیت دارنده در قانون جدید مشاهده می شود. در مقاله حاضر تلاش شده است ضمن تحلیل مهم ترین تحولات قانون جدید نسبت به قانون سابق، راه حل هایی نیز برای رفع ابهامات آن ارایه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CIVIL LIABILITY OF MOTOR VEHICLE UNDER COMPULSORY INSURANCE ACT 1387(2008) IN COMPARISION WITH ACT 1347(1968)

نویسنده [English]

  • Siamak Rahpeik
چکیده [English]

After forty years, the act of motor vehicle compulsory insurance was amended In 1387(2008).The act has changed some areas and protected third parties rather than former act. Some protections are: increasing third parties, development of sphere of Insurance and acceptance of an insurance policy as a mortgage in courts. However we see some ambiguities in the late act. The article analyses changes in the act and provides some resolutions for it's ambiguities.
After forty years, the act of motor vehicle compulsory insurance was amended In 1387(2008).The act has changed some areas and protected third parties rather than former act. Some protections are: increasing third parties, development of sphere of Insurance and acceptance of an insurance policy as a mortgage in courts. However we see some ambiguities in the late act. The article analyses changes in the act and provides some resolutions for it's ambiguities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Act 1387(2008)
  • civil liability
  • compulsory insurance
  • Insurance policy.
  • Motor vehicle
  • third parties