موارد زندان در اسلام

نویسنده

دانشگاه پیام نور

چکیده

در اسلام هر کس با علم و عمد یکی از واجبات را ترک کند و یا یکی از محرّمات را انجام دهد، گناهکار است و باید مجازات شود و زندان یکی از مقررات کیفری در نظام حقوقی اسلام است که برای افراد بزهکار در نظر گرفته شده است. در اسلام سه نوع زندان برای افراد وجود دارد که عبارتند از: 1- زندان گاهی اوقات به عنوان حد است؛ 2- زندان گاهی اوقات به عنوان تعزیر است؛ 3- زندان گاهی اوقات نه حدّ است و نه تعزیر بلکه زندان اقدامی احتیاطی برای عدم تضییع حقوق دیگران است. در این مقاله سعی شده است با اختصاص بخشی از پژوهش به مفاهیم و تعاریف حد و تعزیر و زندان، همراه با ارائه دلایل محکم روایی و فقهی، موارد زندان در اسلام بررسی و تحقیق شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

DIFFERENT CASES OF IMPRISONMENT IN ISLAM

نویسنده [English]

  • Ali Saeedy
چکیده [English]

In Islam, every person who knowingly abandons one of the obligatory acts or does one of the forbidden acts regarded as sinful and must be punished. To sentence some body to prison is one of the criminal rules in the Islam criminal system for the offenders. There are three types of imprisonment for the offenders: 1- to put in jail is sometimes considered as a penance 2-imprisoning is sometimes considered as a punishment 3- sometime it is neither a penance nor a punishment but it is a precaution act to stop the others form spoiling the rights of the others. This article mainly tries to study the concepts and definitions of penalty, punishment and imprisonment form the perspective of narrative and jurisprudent evidences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • imprisonment
  • Islamic cases
  • penalties
  • penance.
  • Punishment