آثار قرارهای تأمینی نسبت به اصحاب دعوا و شخص ثالث

نویسندگان

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

تصمیمات دادگاه آثاری را نسبت به اصحاب دعوا و شخص ثالث تحمیل می کند. قرارهای تامینی و موقتی به عنوان یکی از اقسام تصمیمات دادگاه در آیین دادرسی مورد مطالعه قرار گرفته و مباحثی گوناگون در نظامهای حقوقی درباره این قبیل قرارها مطرح است، از جمله این مسائل می توان به ارتباط این تصمیمات با اصول دادرسی عادلانه و تقابلی دادرسی اشاره کرد. با وجود این، هنوز ابهامات بسیار در بحث آثار قرارهای تامینی و موقتی وجود دارد. قانون آیین دادرسی و بعضی قوانین مرتبط در خصوص آثار تدابیر تامینی و موقتی به صورت پراکنده و کلی مقرراتی را وضع کرده و همین پراکندگی به میزان ابهامات افزوده است. در این مقاله تلاش شده است که به این آثار از منظر رابطه متقابل اصحاب دعوا و اشخاص دیگر پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE PROVISIONAL INJUNCTIONS; CONCEPTS AND EFFECTS

نویسندگان [English]

  • Majid Ghamami
  • Esmail Arab
چکیده [English]

The court orders, inter alia, the provisional injunctions, are normally aimed to impose some specific result on the parties to a proceeding. Provisional measures including interim injunctions are somehow connected to the general standards of fair proceeding. The question might be how a proceeding could be assessed as being fair while an interim injunction is being issued against one of the parties without notice. The frequency of the issuance of these injunctions in the ordinary course of proceedings at courts urges a thorough and profound survey to be conducted about the effects of such decisions on amongst the parties themselves on one hand and between the parties on the other hand. This essay tries to touch the essential of the basic concepts as well as the effects of the provisional injunctions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Claimant
  • Defendant
  • Provisional and protective measures
  • third parties