اختیارات دولت اشغالگر در زمینه قانونگذاری با تأکید بر اشغال عراق

نویسنده

دانشگاه حضرت معصومه

چکیده

اشغال عراق به همگان نشان داد که اشغال نظامی دیگر یک اصطلاح قدیمی و کهنه در حقوق بین الملل نیست. پیرو اشغال عراق و رأی مشورتی دیوار حایل که بوسیله دیوان بین المللی دادگستری صادر شد، لزوم توجه بیشتر به حقوق اشغال برای همگان به اثبات رسید. یکی از بحثهایی که در حقوق اشغال مطرح است میزان اختیارات اشغالگر در زمینه قوانین سرزمین اشغالی و قانونگذاری های جدید در آن سرزمین است. ماده 43 مقررات لاهه 1907 و ماده 64 کنوانسیون ژنو 1949 به این مسئله پرداخته اند. اشغال عراق و انجام اصلاحات گسترده در قوانین و ساختارهای این کشور بوسیله CPA و خصوصاً صدور قطعنامه 1483 بوسیله شورای امنیت بحث تطابق این اقدامات را با حقوق اشغال مطرح کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

LEGISLATION POWERS OF OCCUPYING GOVERNMENT WITH PRESSING ON OCCUPATION OF IRAQ

نویسنده [English]

  • Seyyed Hesamoddin Lesani
چکیده [English]

The Occupation of Iraq show that Occupation is not an old expression in International Law .Lawyers have paid added attention to occupation law after Iraq occupation and ICJ Advisory Opinion about Barrier Wall(2004).The power of occupier about laws and Legislation in occupied territory is an important issue in occupation law. Article 43 of Hague convention 1907 and 64 of forth Geneva Convention 1949 are about this topic. This issue has been improved after Iraq occupation and CPA Reformations in this country .Security Council Res.1483 has added on this Vague .The necessity of acting duties of Hague and Geneva conventions in one side and necessity of doing reformations in Iraq in another side, are exist in this resolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legislation
  • Occupation Law
  • Occupied Territory
  • Occupier
  • Security Council.