حکومت قانون یا حکومت قاضی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد

چکیده

طبق اصل حاکمیت قانون، قضات مکلف هستند طبق قانون حکم صادر کنند. اصل حاکمیت قانون بر برخی ارزشها مبتنی است: آزادی سیاسی، آزادی حقوقی، آزادی فردی و برابری. بنابراین، رعایت اصل حاکمیت قانون موجب تحقق آزادی در چهارچوب قانون می شود. شهروندان تنها تابع قانون هستند نه تابع اراده خودسرانه شخصی که قدرت را در اختیار دارد. اما در برخی پرونده ها حکم قانون مشخص نیست. در این پرونده ها سؤالی مهم به وجود می آید: آیا همچنان قانون حکومت دارد؟ در پاسخ به این سؤال سه نظریه وجود دارد: مکتب تحققی، مکتب عملگرایی و مکتب تفسیری. در این مقاله ضمن رد پاسخ دو مکتب اول که منتهی به حکومت قاضی می شوند بر نظریه سوم تاکید می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

RULE OF LAW OR RULE OF JUDGE

نویسنده [English]

  • Davoud Nassiran Njaf Abadi
چکیده [English]

As a result of rule of law ideal, judges are required to act in accordance with laws. The ideal is justified by some political values: political liberty, legal liberty , personal liberty and equality. Citizens are subject only to the law not to the arbitrary will or judgment of another who wields coercive government power. But in some cases law is indeterminate. In these cases there is an important question: how can the law command when the law books are silent or unclear or ambiguous? There are three theory in jurisprudence: legal positivism, legal pragmatism and legal interpretivism. I reject positivism and pragmatism and urge interpretivism. I believe that it provides a better account of our law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conventionalism
  • Indeterminacy of law
  • Integrity.
  • interpretivism
  • legal positivism
  • Political values
  • Pragmatism