اقامه دعوا علیه مال

نویسنده

دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان

چکیده

امکان اقامه دعوا علیه مال، امتیازی است که در کامن لا بویژه در گستره حقوق دریایی این نظام حقوقی، شناسایی شده است. بر این مبنا، خواهان می تواند برای وصول بسیاری از مطالبات دریایی، بجای طرح دعوا علیه شخص خوانده، با رعایت شرایط مقرر، به طرفیت مال متعلق به او، دعوا اقامه کرده و در صورت محکوم له واقع شدن، محکوم به را از محل همان مال، استیفا کند. در کشورهای تابع نظام حقوقی رومی- ژرمنی و مشخصا فرانسه، دعوا علیه مال، اساساً به رسمیت شناخته نشده است. در حقوق ایران نیز با وجود استعمال برخی تعابیر قابل انتقاد در قانون دریایی که در ظاهر، امکان طرح دعوا علیه مال را به ذهن القاء می کند، وصول همه حقوق و مطالبات دریایی، باید از طریق اقامه دعوا علیه شخص انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ACTION IN REM

نویسنده [English]

  • Mohammad Abouata
چکیده [English]

The possibility of bringing action in rem, is a privilege recognized in common law particularly in the maritime regulations of common law countries .On this basis, plaintiff may, subject to specified conditions, bring action against some properties (ship, cargo,…) instead of their owners, in order to enforce many maritime claims and in the case of pronouncing judgment in his or her favor, the judgment will be enforced ,solely, against the same property(defendant). In civilian countries, including France, action in rem, has no legal recognition. In Iranian law, also, notwithstanding the existence of some critical terms in Maritime Act which inspires the admission of action in rem, the whole maritime claims, shall be enforced by action in personam.

کلیدواژه‌ها [English]

  • action
  • Action in personam
  • Action in rem
  • Defendant.
  • plaintiff