دوره و شماره: دوره 41، شماره 4، دی 1390 
تأثیر خویشاوندی در جرم زنا

صفحه 101-119

سید محمد حسینی؛ علی مراد حیدری


پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی

صفحه 199-217

محمد ابراهیم شمس ناتری؛ توران توسلی زاده


بررسی آراء فقهای امامیه در زوجه ی موضوع محرومیتِ از برخی ماترک

صفحه 273-291

آیت الله عباسعلی عمید زنجانی؛ ابراهیم فولادی سوادکوهی


قانون، مشروعیت، کارآمدی

صفحه 293-310

عباسعلی کدخدایی؛ محمد جواهری طهرانی


رهیافت برنامه‌ریزی محیط زیست، مبتنی بر حقوق بشر

صفحه 311-327

نسرین مصفا؛ مجید مخدوم؛ ضیاء الدین الماسی