مبانی حقوق همبستگی

نویسنده

دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

حقوق همبستگی به مجموع حق هایی گفته می شود که درصدد ایجاد یا تقویت همبستگی در جامعة بین المللی هستند. از صورتبندی این حقوق در دهة1970 میلادی تاکنون، مناقشه های نظری زیادی دربارة این حقوق، جریان داشته است. برخی این حقوق را متضمن تغییرات گسترده و عمیق در جامعه بین المللی می دانند که به اصلاح و تکمیل و تقویت نظام حقوق بشر و اخلاقی و اجتماعی و انسانی شدن حقوق بین الملل منجر می شود. مقاله حاضر، استدلال هایی را که چیستی و چرایی حقوق همبستگی را توجیه می کنند مطالعه می‌کند و در دو بخش تنظیم شده است. در بخش اول، مفاهیم کلیدی این بحث و در بخش دوم مهمترین استدلال های طراحان و مدافعان حقوق همبستگی مطالعه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THEORETICAL BASIS OF SOLIDARITY RIGHTS

نویسنده [English]

  • Bagher Ansari
چکیده [English]

Solidarity Rights, formally, introduced by Karel Vasak as new human rights in 1979. He suggested that these rights, based on the fraternity and solidarity, are vehicles for reforming international relations especially for moralization, socialization and humanization of international law.
This article studies theoretical basis of solidarity rights and will discuss whether the approach of 'generations of rights' can contribute to the protection of human rights in general. To this end, the paper, firstly, considers the differences between main concepts for labeling these rights such as “third generation rights”, (Part I) and then, elaborates on seven theoretical justifications of these rights (Part II).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collective Rights
  • Group rights
  • human rights
  • Solidarity rights
  • Third generation rights