چرایی ِ جرم انگاری در قلمروی اخلاق زیستی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

2 دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

اخلاق زیستی دانشی نوپا در حوزه ی اخلاق کاربردی است که به تحلیل و بررسی چالش ها و مشکلات اخلاقیِ ناشی از ظهور و گسترش فن ّآوری های نوین زیستی می پردازد. امروزه ضرورت ایجاد برخی ممنوعیت ها در قلمروی اخلاق زیستی طرفداران بسیاری را در میان عالمان اخلاق و حقوق دانان به خود جلب کرده است. در این راستا، یکی از مسائل مرتبط با اخلاق زیستی، استفاده از ضمانت اجرای کیفری جهت حمایت از این ممنوعیت هاست. معیارهای مختلفی که برای توجیه جرم انگاری بیان شده اند، پاسخ های متفاوتی را در خصوص امکان واکنش کیفری در قبال موضوعات اخلاق زیستی ارائه می دهند. اخلاق گرایی قانونی بیشترین امکان را جهت جرم انگاری موضوعات اخلاق زیستی داراست و اصل ضرر و پترنالیسم قانونی نمی توانند تممی موضوعات اخلاق زیستی را پوشش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE WHYS OF CRIMINALIZATION IN BIOETHICS

نویسندگان [English]

  • Mohsen Borhani 1
  • Mohamma Reza Rahbarpoor 2
چکیده [English]

Bioethics is a novel branch in the field of applied normative ethics that analyze challenges and problems resulted from creation and development of new biotechnology. Nowadays necessity of prohibition in some scope of bioethics is attracted by some legalists and moralists. In this direction, one of the related issue about bioethics is use of penal sanctions protecting these prohibitions. There are different criteria for justifying the criminalization that give divers response to criminal reaction in bioethical subjects. Legal moralism has a maximum capacity for criminalization in these matters and the principle of harm and legal paternalism can't cover all of bioethical issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bioethics
  • biotechnology
  • criminalization
  • Legal moralism.
  • legal paternalism
  • Principle of harm