حل و فصل اختلافات گمرکی و آیین دادرسی آن در حقوق ایران

نویسندگان

1 دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

2 پردیس قم، دانشگاه تهران

چکیده

یکی از موارد مهم مالیات‌های غیرمستقیم، حقوق و عوارض گمرکی و حقوق ورودی است که در فرایند تشخیص و وصول این نوع مالیات‌ها، همواره احتمال وقوع اختلاف بین صاحب کالا و گمرک وجود دارد. حل این نوع اختلافات، به دلیل فوریت در مراجعی مجزا از دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌شود. از این رو، برای جلوگیری از دادرسی‌های طولانی سعی می‌شود اختلافات طی تشریفات اداری، از طریق اداره گمرک حل و فصل شود. در غیر اینصورت، وارد اولین مرحله رسیدگی شبه‌قضایی یعنی کمیسیون بدوی رسیدگی به اختلافات گمرکی و سپس وارد مرحله دوم یعنی کمیسیون تجدیدنظر و پس از آن دیوان عدالت اداری می شود همچنین سعی شده فرایند رسیدگی این مراجع بر طبق اصول دادرسی منصفانه مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"SETTLEMENT OF CUSTOMS DISPUTES AND THEIR PROCEDURE IN IRANIAN LAW"

نویسندگان [English]

  • Vali Rostami 1
  • Ahmad Khosravi 2
1
2
چکیده [English]

Among the important undirect taxes are import duties and tax, in whose process of collecting, there is always dispute between tax payer [merchant] and the customs office. Urgent as they are, these disputes are usually settled by tribunals other than public courts. Therefore, to preventing prolonged procedures, the disputes are settled, through administrative formalities, by the customs office. Otherwise, they are initially referred to quasi-judicial procedure (Initial Commission Customs Disputes) and then to Appeal Commission for Customs Disputes. Finally, the disputes will be referred to ultimate procedure, and done technically by "administrative Justice Court ".The tribunals have been examined in terms of correspondence with fair trial principles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Customs
  • Customs Disputes settlement commission
  • Customs procedure
  • Settlement of customs disputes