قانون، مشروعیت، کارآمدی

نویسندگان

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

با پیش بینی مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد مقنن و شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر در قانون اساسی مصوب 58 پنداشته می‌شد رعایت شروط مشروعیت(شرط لازم) و کارآمدی (شرط کافی) قانون گذاری به نحو توامان محقق گردیده است؛ لیکن با توجه به حدوث اختلافات متعدد و ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و فراهم شدن امکان تایید نظر مجلس شورای اسلامی در هنگام اختلاف با نظر شورای نگهبان، پرسش از وجاهت شرعی مصوبات مجمع تشخیص در این مقام خالی از وجه نخواهد بود. در تحقیق حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه ای پس از مرور حوادث تاریخی منجر به شکل گیری مجمع تشخیص مصلحت، به تحلیل مفهوم مصلحت در فقه و حجیت شرعی آن پرداخته شده و بر این اساس نظرات موجود در تبیین ماهیت شرعی این بخش از مصوبات مجمع را طرح و بررسی کرده ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

LAW, LEGITIMACY, EFFECTIVENESS

نویسندگان [English]

  • A.A. Kadkhodaee
  • Mohamad Javaheri Tehrani
چکیده [English]

By prediction of Majlis as a legislatory organ and guardian council as a monitoring organ, it is imagined that securing legitimacy (necessary condition) and efficiency (sufficient condition) of the legislation is occurred simultaneously, but in considering to establishment of Expediency Council and confirmation of Majlis opinions in the matter of differences with guardian council observations the main legitimacy of in laws.The present analytical method in research in the first part, after introduction proposal of issue and reviewing of historical facts which leads to formation of expediency council, we will pay attention to concept of expedience in shi'ite jurisprudence Then on this basis it is focused on present ideas in showing of these in laws legal nature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conjectural and incontestable expedience.
  • Efficiency
  • Governmental verdicts
  • Legal Criteria
  • legitimacy
  • Primary and secondary jurisprudential roles