رهیافت برنامه‌ریزی محیط زیست، مبتنی بر حقوق بشر

نویسندگان

1 دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

2 دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده

پیامدهای مسائل محیط زیستی جنبه‌های معیشت، تغذیه، دسترسی به آب، سلامت و حیات انسان‌ را به نحو بارزی تحت تأثیر قرار داده است. این جنبه‌ها موضوعات حقوق بشری هستند که به طرز بی‌سابقه‌ای با موضوعات محیط زیستی پیوند خورده‌اند. رهیافت‌های برنامه‌ریزی محیط زیست، هنوز برای کمک به تحقق حقوق بشر و پیشگیری از نقض این حقوق توسعه نیافته‌اند. در چنین بستری، تلاش‌ برای تبیین رهیافتی که بتواند ملاحظات حقوق بشری را در برنامه‌ریزی محیط زیست ادغام کند، ضروری می‌نماید. در این مقاله از طریق کوششی نظری، رهیافت حقوق بشر به برنامه‌ریزی محیط زیست تبیین می شود. این رهیافت در برگیرنده هفت عنصر است: 1. توجه به همه ابعاد حقوق بشر؛ 2. توجه به مسئولیت های ناشی از حقوق بشر؛ 3. نقش دولت و سایر نهادها؛ 4. توجه به فرایند و نتیجه؛ 5. توانمندسازی؛ 6. تحلیل علی و 7. نقش ارتباطات.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

HUMAN RIGHTS APPROACH TO ENVIRONMENTAL PLANNING

نویسندگان [English]

  • Nasrin Mosaffa 1
  • Majid F. Makhdoum 2
  • Ziaeddin Almassi 2
چکیده [English]

Consequences of environmental issues for have significantly affected on human life aspect, such as livelihood, nutrition, access to water and health. Most of these aspects are human rights issues which associated with environmental. In recent years, concerns about human rights violations due to the unhealthy environment are growing. Environmental planning approaches and tools have not developed to protect human rights and prevent violations of these rights. In such patients, efforts to explain an approach which can mainstream human rights considerations in the environmental planning consideration, is a necessary. This paper, in a theoretical way, Human Right Approach to Environmental Planning is being explained. The approach contains seven elements: 1. Considering all dimension of human rights; 2. considering responsibilities due to human rights; 3. Role of government and other institutions; 4. Considering Process and result; 5. Enabling people; 6. Casual Analysis and 7. Role of communication.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental planning
  • health.
  • human rights
  • Role of communication
  • Water