کپی لفت، نقابی بر سیمای حقوق مالکیت ادبی و هنری

نویسندگان

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

سالها است که حقوق مالکیت ادبی و هنری در مسیر پیشرفت علم و فرهنگ ملی، حیاتی و اساسی تلقی می شود و در این راستا، مولفین و هنرمندان بر کرسی با شکوهی تکیه می زنند که همگان را وامدار رخصت خود می کنند؛ اما اکنون، حرکت پر شتاب علم، جریان انحصاری حقوق را تحت الشعاع قرار داده است و در این راستا، قراردادهایی به منصه ظهور رسیده اند که با تغییر شگرف مسیر حقوق مالکیت ادبی و هنری، همچون نقابی بر سیمای آن می نشینند. این تغییرات در مسیر موارنه جامعه و مالکان آثار شکل گرفته و جولانگاهی بس گسترده یافته است. این مقاله تلاش خواهد کرد ضمن مطالعه این جریان جدید، به واکاوی آن مبادرت و پیشنهادات مقتضی را ارائه کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

COPYLEFT, A MASK ON COPYRIGHT

نویسندگان [English]

  • Saeed Habiba
  • Zahra Shakeri
چکیده [English]

Copyright is basics in development and therefore the authors have monopoly rights .But, the progress of Science is depended to modification& distribution of works .Now, copy left license is created and while a copyright generally enables a person to claim “all rights-reserved,” a copy left generally means “some – rights - reserved. There is the Shift from Copyright Licenses to Copy left Licenses. This article analyzes and highlight legal aspects about copy left.

Copyright is basics in development and therefore the authors have monopoly rights .But, the progress of Science is depended to modification& distribution of works .Now, copy left license is created and while a copyright generally enables a person to claim “all rights-reserved,” a copy left generally means “some – rights - reserved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Copyleft
  • Copyright
  • Distribution.
  • Modification
  • Monopoly rights