مبانی دینی اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

1 دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

2 دانشکده علوم حدیث

چکیده

دولتها به عنوان نماینده، عامل یا واسطه و رابط میان ملتها در مقام دفاع از منافع اعضای جامعه تحت حاکمیت خود، در بسیاری از موارد و شئون، مقدرات سیاسی آنان را در اختیار می گیرند. این ابتکار عمل سازمان یافته در عملکرد دولت را می توان سیاست خارجی نامید. سیاست خارجی هر کشور بر اصول ریشه دار در مبانی خاص استوار است. با مطالعة قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می توان اصول سیاست خارجی مزبور در ایران را بدین قرار دانست: حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، نفی سلطه پذیری، نفی سلطه جویی، حمایت از مسلمانان و احیای اندیشه امت اسلامی، حمایت از مستضعفان، حمایت از پناهندگان و روابط صلح آمیز متقابل با دولتهای غیر محارب. بی شک همه این اصول ریشه در آموزه های اسلامی دارد که برای تفسیر این اصول لازم است که به بررسی مبانی دینی آنها پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

RELIGIOUS ORIGINS OF ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN FOREIGN POLICY

نویسندگان [English]

  • Abbasali Amid zanjani 1
  • Mohammad Mahdi Tavakoli 2
1
2
چکیده [English]

The states as agents or intermediates or communicators between nations, and because of defending of the benefits of their nations under sovereignty, manage their nations’ political destinies in several cases. This administration that has concentrated in the state acts can be named as "foreign policy". The foreign policy of every country is founded on some principles and these principles are originated of particular origins that are accepted by the state. In the study of Islamic Republic of Iran constitution, we can announce the principles of foreign policy as: taking care of independency and land integrity, negation of another countries’ sovereignty, protection of Muslims in the world, revival of Islamic Ummah, protection of deprived people, protection of refugees, and joint relations with states non combatant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Policy
  • international relations
  • Islamic Ummah
  • Refugees
  • Sovereignty
  • States non combatant.