اصول و معیارهای کنترل قضایی اداری در حقوق سوئیس

نویسنده

دانشکده حقوق، دانشگاه قم

چکیده

اصول کنترل قضایی در حقوق اداری معیارهایی هستند که از خلال رویه های قضایی مطرح و به مرور زمان در سیستم های حقوقی توسعه یافته اند. این اصول مسبوق به متن قانونی نبوده ولی اغلب دارای ارزشی برابر قانون هستند. لذا برای اداره لازم الاحترام بوده و رعایت آنها در فرآیند اتخاذ تصمیمات اداری ضروری است. تضمین این اصول ناشی از کنترلی است که دادگاه های اداری بر محتوای این قسم از تصمیمات اعمال می کنند. این اصول همچنین در کنترل قضایی صلاحیت های تخییری، جایی که اصل سنتی قانونی بودن رنگ می بازد، نقشی بسیار مهم ایفاء می کنند. در این نوشتار سعی شده است به معرفی و تحلیل برخی از این اصول در نظام حقوق اداری سوئیس پرداخته شود. انتخاب سوئیس بیشتر به دلیل برجستگی برخی از اصول نظیر قانونی بودن، برابری، منفعت عمومی، حسن نیت،‌ استماع و تناسب در نظام حقوقی این کشور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PRINCIPELES AND CRITERIA OF ADMINISTRATIVE JUDICIAL REVIEW IN SWITZERLAND LAW

نویسنده [English]

  • Ali Mashhadi
چکیده [English]

Principles of judicial review in administrative law are basic criteria developed through judicial decisions. Most of these principles have a legal value in modern administrative law. In this paper some of these principles and criteria have been studied in Switzerland administrative law. In this country the legality, equality, public interest, good faith, hearing and proportionality principles have a good place in procedures of Switzerland administrative courts decisions.


Principles of judicial review in administrative law are basic criteria developed through judicial decisions. Most of these principles have a legal value in modern administrative law. In this paper some of these principles and criteria have been studied in Switzerland administrative law. In this country the legality, equality, public interest, good faith, hearing and proportionality principles have a good place in procedures of Switzerland administrative courts decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • General principles of administrative law
  • Good Faith.
  • Judicial review
  • Public interest
  • Switzerland Law