اهلیت تمتع خارجی¬ها در حوزه حقوق بر آفرینش¬های فکری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

    آنگاه که به بررسی حقوق بر آفرینش­های فکری می پردازیم پاسخ به چیستی و دامنه حقوق اتباع خارجی در آن به عنوان یک پرسش اصلی در حقوق بین الملل خصوصی مطرح می­گردد. پاسخ به چیستی و دایره اثر اهلیت تمتع خارجی­ها در حوزه حقوق بر آفرینش­های فکری در گرو تبیین رویکرد حقوقی هر کشوری در حوزه ماهیت این دسته از حقوق است. رویکرد منتخب در ماهیت "حق اقتصادیِ" این حق ما را بر آن می­دارد تا اهلیت تمتع خارجی­ها در حوزه حقوق بر  آفرینش های فکری را در محدوده حقوق خصوصی و به عنوان حداقلِ حقوق به مانند تبعه داخلی به صورت حداکثری به رسمیت بشناسیم و بالعکس در محدوده حقوق عمومی و در مقام در خواست حداکثر حمایت، آن را به صورت محدود و حداقلی ترسیم کنیم. این رویکرد در شناسائی اهلیت تمتع خارجی ها در حوزه حقوق بر آفرینش های فکری حائز اثر است.  
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE ENJOYMENT CAPACITY OF FOREIGNERS ON INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

نویسنده [English]

  • Farhad Iranpour
Associate Professor, Private and Islamic Law Department, University of Tehran
چکیده [English]

Whenever we are analyzing the intellectual property rights we shall treat the enjoyment capacity as a principal issue of the private international laws.
The enjoyment capacity of foreigner on intellectual property rights is determined based on the nature of these rights on the legal systems. The economic nature of these rights dictates that the private aspect of these rights to be recognized in private law and consequently to have a maximalist approach and the public aspect of these rights respectively treated on public law with minimalist approach. This approach has the decisive effects on enjoyment capacity of foreigners.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual Property Rights
  • private international law
  • Enjoyment Capacity of foreigners
  • Economic nature of rights
  • legal protection system