تحلیل جرم ساختن نمونۀ تقلبی آثار فرهنگی- تاریخی و جرائم وابسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق جزا دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

    مقنن در جهت حمایت کیفری از آثار فرهنگی - تاریخی کشور در سال 1388  ماده­ای را تحت عنوان ماده ۵۶۶ مکرر قانون مجازات اسلامی تصویب کرد که به موجب آن سه عمل «ساختن نمونه­ تقلبی آثار فرهنگی-تاریخی»، «معرفی، حمل یا نگهداری» و «خرید» این اشیا را جرم شناخته است. این جرم­انگاری­ها لازم و مفید بوده، لیکن ایراداتی به نحوه جرم­انگاری آنها وارد است که در متن مقاله به بررسی آنها خواهیم پرداخت؛ از جمله اینکه در جرم خرید این آثار صرفاً به «خرید» اشاره شده و طرق دیگر تحصیل آنها جرم شناخته نشده است.
 

کلیدواژه‌ها