بررسی نظریه برچسب زنی با نگاه به منابع اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق جزایی و جرم‌شناسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه فقه و حقوق دانشکده الهیات دانشگاه یزد

چکیده

      نظریه برچسب زنی Labeling Theory)) یکی از مشهورترین نظریات مطرح در حوزه جرم­شناسی است؛ نقش صاحبان قدرت در تعریف جرم و تعیین مجرم، آثار  برچسب زنی و راهکارهای پیشگیری از برچسب خوردن افراد محورهای این نظریه را تشکیل می­دهند. با بررسی محورهای نظریه برچسب زنی در منابع اسلامی ملاحظه می­شود که هر چند که میان مبانی دینی و مبانی نظریه برچسب زنی سنخیّتی وجود ندارد، ولی برچسب خوردن فرد در نتیجه وارد شدن به نظام کیفری در آموزه­های اسلامی مطرح بوده و راهکارهایی برای پیشگیری از آن پیش بینی شده است که از آن جمله می­توان به بزه­پوشی، عفو، توبه و اصلاح ذات­البین اشاره نمود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STUDY OF LABELING THEORY WITH LOOK TO ISLAMIC SOURCES

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Hosseini 1
  • Nafise Motavallizade Naeini 2
1 Associate Professor of Law, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science,University of Tehran
2 Assistant Professor of Department of Law and Jurisprudence, Faculty of Theology, Yazd University
چکیده [English]

Labeling theory is one of the most famous theories in criminology domain. The pivots of this theory consist of the role of power owners in definition of crime and determination of offender, effects of labeling and solutions for prevention of entering label. With study the pivots of labeling theory in Islamic sources, we observe that however there is no similarity between religious bases and bases of labeling theory, but entering label as a result of entering person to penal system is considered in Islamic trainings and solutions are anticipated in order to prevent entering label that among them we can point to ignorance of crime, forgiveness, repentance and intermediation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Labeling theory
  • Quran verses
  • traditions
  • Ignorance of crime
  • Forgiveness
  • Intermediation
  • Repentance