ضمانت‌اجراهای مدنی حمایت‌کننده از حقوق ادبی و هنری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

      ضمانت ‌اجراهای مدنی از مهمترین ضمانت ‌اجراها برای حمایت از حقوق ادبی و هنری به‌شمار می‌آید. در این راستا در نظام حقوقی فرانسه دعوی ویژه‌ای تحت عنوان دعوی ‌تقلب پیش‌بینی گردیده که علاوه بر جبران خسارت‌های زیان‌دیده، اثر بازدارندگی نیز دارد. این دعوی نیازمند اثبات تقصیر نبوده، فقط توسط پدیدآورنده و نیز شخصی که اجازه بهره‌برداری انحصاری از اثر به وی اعطا شده، می‌تواند اقامه‌گردد. در این نظام‌حقوقی قواعد عام مسئولیت‌مدنی به‌ویژه دعوی رقابت ‌مکارانه و استفاده‌ مکارانه مکمل دعوی ‌تقلب به‌شمار آمده است. در نظام حقوقی ایران مسئولیت‌ مدنی نقض‌کنندگان حقوق ادبی و هنری پذیرفته شده، ولی در متون قانونی خاص، مبانی و قواعد آن به‌خوبی تبیین نگردیده است. هرچند می‌توان از قواعد عام مسئولیت‌مدنی در این خصوص بهره برد ولی شایسته است قانونگذار با توجه به مبانی فقهی و حقوقی و استفاده از دستاوردهای حقوق فرانسه، به تکمیل و اصلاح مقررات حمایتی بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PROTECTIVE CIVIL SANCTION FOR COPYRIGHT

نویسندگان [English]

  • Sayyed Mohammad Mahdi Qabuli Dorafshan
  • Saeed Mohseni
Assistant Professor, Law Department, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The civil sanction is one of the most important sanctions for protecting copyright. In French Law a special action named counterfeit action is predicted, which not only compensate the damages but also it has a preventive effect. This action doesn't require the proving of the fault and the lawsuit can be done by the author and the person who is awareded the exclusive licence. In this legal system, general rules of civil responsibility especially unfair competition claim and agissement parasistic completes the counterfeit action. In Iran law, the civil responsibility of the violations of the copyright has been accepted, but its basis and rules are not presented well. Although general civil responsibility rules can be used in this case, regislator shoud adjust and complete the protective disposition by considering the law basis, Islamic jurisprudence, and experiencis of French law.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sanction civil
  • Copyright
  • Civil Responsibility
  • unfair competition
  • Counterfeit action