بررسی استقلال نهاد آمبودزمان با نگاه تطبیقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران

چکیده

      با افزایش دخالت­های دولت در شئونات مختلف جامعه و متعاقب آن وابستگی بیشتر شهروندان به نهادهای دولتی و عمومی، همیشه این بیم وجود دارد که حق و حقوق شهروندان در برابرارگان­های قدرتمند دولتی تضییع شود. از همین رو، سازوکارهای مختلفی جهت دفاع از حقوق شهروندان در برابر نهادهای دولتی ایجاد شده است که یکی از این سازوکارها ایجاد نهاد آمبودزمان می‌باشد. وظیفه کلاسیک و ابتدایی نهاد آمبودزمان رسیدگی به شکایات شهروندان علیه ارگان­های دولتی و عمومی به شیوه­ای غیرقضایی و بی­طرفانه است و بنابراین این نهاد نیازی مبرم به استقلال از ارگان­های مختلف دولتی و عمومی دارند. در این نگارش، استقلال نهاد آمبودزمان و وجوه مختلف آن بررسی می­شود و رابطه این نهاد با قوای سه­گانه با نگاه تطبیقی مورد مداقه قرار می­گیرد.

کلیدواژه‌ها