بررسی استقلال نهاد آمبودزمان با نگاه تطبیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران

چکیده

      با افزایش دخالت­های دولت در شئونات مختلف جامعه و متعاقب آن وابستگی بیشتر شهروندان به نهادهای دولتی و عمومی، همیشه این بیم وجود دارد که حق و حقوق شهروندان در برابرارگان­های قدرتمند دولتی تضییع شود. از همین رو، سازوکارهای مختلفی جهت دفاع از حقوق شهروندان در برابر نهادهای دولتی ایجاد شده است که یکی از این سازوکارها ایجاد نهاد آمبودزمان می‌باشد. وظیفه کلاسیک و ابتدایی نهاد آمبودزمان رسیدگی به شکایات شهروندان علیه ارگان­های دولتی و عمومی به شیوه­ای غیرقضایی و بی­طرفانه است و بنابراین این نهاد نیازی مبرم به استقلال از ارگان­های مختلف دولتی و عمومی دارند. در این نگارش، استقلال نهاد آمبودزمان و وجوه مختلف آن بررسی می­شود و رابطه این نهاد با قوای سه­گانه با نگاه تطبیقی مورد مداقه قرار می­گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STUDYING OF OMBUDSMAN INSTITUTION INDEPENDENCE WITH COMPARATIVE RESPECTIVE

نویسندگان [English]

  • Seyed Fazlollah Mousavi 1
  • Ebrahim Mousazadeh 2
  • Fazlollah Jokar 3
1 Professor, Public Law Department, Faculty of Law and Politic Sciences, university of Tehran
2 Assistant Professor, Public Law Department, Faculty of Law and Politic Sciences, university of Tehran
3 LLM, Public Law, Faculty of Law and Politic Sciences, university of Tehran
چکیده [English]

By increasing government’s interferences in different aspects of society and as a result, more dependence of citizen to governmental and public institution, there is always the concern that citizen’s right before powerful governmental organs be violated. Therefore, different mechanisms have been created to defend the citizen’s rights one of which is Ombudsman. Ombudsman acts as mediator and communicative bridge between governments and citizens and its classic primitive task is non-judicial and neutrally caring to citizen’s compliance against governmental and public organs. Therefore these institutions do need independence from difference government and public organs and specially those under their own control. In this text, independence of Ombudsman institutions and different aspects of its independence and its relation with three power branches with comparative respective would be scrutinized.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ombudsman
  • independence
  • Three branches power
  • Citizen’s compliance
  • Governmental institution
  • Comparative Study