تحلیل فقهی - حقوقی پرداخت مقرّری پس از طلاق در مادّۀ 11 قانون حمایت خانواده مصوّب 15/11/1353

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان

چکیده

طلاق، ایقاعی است که با ارادۀ مستقلّ مرد، تحقّق می پذیرد؛ امّا این، ملازمه­ای با اطلاق آن حقّ نداشته و در صورتی که طلاق زن در موقعیّتی خاصّ، سبب وارد آمدن زیانی به او گردد، به استناد ادلّۀ نفی ضرر، طلاق دهنده ملزم به جبران خسارت- به روش مقتضی- خواهد بود. در راستای تبیین مبانی فقهی این مسأله و تنقیح مناط از حکم لزوم انفاق به زوجۀ افضا شده، ضمن مطالعۀ مفاد مادّۀ 11 قانون سابق حمایت خانواده، مصوّب 15/11/1353، بروز رسانی ساختار و محتوا و گنجاندن مضامین مندرج در آن را ضمن قانون جدید- در جهت تأمین هر چه بیشتر عدالت و کاهش آسیب­های ناشی از طلاق- پیشنهاد می کنیم. بر اساس مفاد مادّۀ مزبور، دادگاه می تواند به تقاضای هر یک از طرفین، در صورتی که صدور گواهی عدم امکان سازش، مستند به قصور طرف دیگر باشد، او را متناسب با اوضاع خاصّ قضیّه، و با شرایطی، به پرداخت مقرّریِ ماهانۀ متناسبی در حقّ طرف دیگر محکوم سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PAYING ALIMONY, AFTER THE DIVORCE

نویسنده [English]

  • Mahdi Movahhedi Mohebb
Assistant professor of Semnan University
چکیده [English]

The divorce is a unilateral obligation that exists by independent will of
husband, but it does not mean that he can injury to the wife, by exert his
right.
In this essay we believe that if using of this right culminated in incurring
of wife, the husband must redress it. In the direction of analysis of the
fundaments of this subject, we study the content of 11th article of the
abrogated family protection code and propose that its purport should be
passed again, because it is not irreligious but it is very justly, useful and
effective on decreasing of the disadvantages of the divorce. According to that
article, the judge can bind every one of husband and wife to redress the
damage of the other one by pay allowance on the condition that he was not
guilty in divorce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • divorce
  • Causing destruction
  • damage
  • Redress
  • Detriment
  • The family protection code