زباله‌های فضایی و حقوق بین الملل فضا؛ کاستی‌ها و راهکارها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی دانشگاه امام حسین(ع)

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

زباله­های فضایی تهدیدی برای امنیت فعالیت­های فضایی به شمار می­روند. قوانین فعلی حاکم بر اکتشافات بشر در فضای ماورای جو در تبیین راهکارهایی برای جلوگیری از افزایش میزان      زباله­های فضایی کارآیی چندانی نداشته و نیازمند انعطاف پذیری و اعمال تغییراتی هستند که با توجه به فرآیند رو به رشد فعالیت های فضایی در شرایط فعلی مانع از افزایش زباله­های فضایی گردند. از سوی دیگر مفاهیمی ویژه مثل "شیی فضایی" و زباله فضایی" نیازمند تعریفی دقیق­تر در منابع حقوقی حقوق بین الملل فضا بوده، لازم است ابهام زدایی گردند.

کلیدواژه‌ها