تعهدات دولت‌ها در قبال حق بر غذا با توجه به ماده یازدهم میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق بین¬الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

2 کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

چکیده

در چارچوب حقوق بین‌الملل، حق بر غذا، حق بنیادین هر شخص بر دسترسی پایدار به غذا به‌گونه‌ای‌ست که پاسخگوی نیازهای غذایی وی باشد. با توجه به جایگاه ویژه‌ دولت‌ها در حقوق بین‌الملل، بررسی تأمین حق بر غذا به عنوان یکی از تعهدات دولت‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است. پرسش اصلی آن است که اساس حقوقی تعهدات دولت‌ها در زمینه حق بر غذا چیست و چگونه باید به این تعهد عمل کنند. در این مقاله نشان داده ‌می‌شود که مبنای حقوقی تعهد دولت‌ها نسبت به حق بر غذای کافی برگرفته از اسناد بین‌المللی حقوق بشری به ویژه میثاق بین‏المللی حقوق‏ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی­ست. همچنین در این مقاله بیان می‌شود که مهم‌ترین روش‌های تحقق حق بر غذا، تدوین استراتژی‌های ملی، قانون‌گذاری و اقامه‏پذیری حق بر غذا می‌باشند. نهایتاً نتیجه‌گیری می‌شود که برای تحقق حق بر غذا، دولت‌ها باید به تعهدات خود در سطوح ملی و بین‌المللی عمل کنند.

کلیدواژه‌ها