کنوانسیون رتردام (2)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز

چکیده

     نخستین معاهدۀ مصوب در سطح بین­الملل در زمینۀ حمل و نقل دریائی معاهدۀ بروکسل (لاهه) مصوب 1924 . م است. حمایت گسترده کشورهای دارای ناوگان دریائی از این معاهده از یک سو و وجود خلأ قانونی از سوی دیگر موجب شد که این معاهده در سطح جهان با اقبال همگانی مواجه گردیده و عمری طولانی داشته باشد. گذر زمان همراه با نوع آوری­ها و تحولات فنی نارسائی معاهده را در ایجاد توازن بین طرف­های قرارداد حمل و نقل آشکار ساخت. به منظور رفع اشکال با تلاش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد معاهدۀ هامبورگ در سال 1978 متولد شد. معاهده اخیر به علت بی مهری کشورهای دارای ناوگان دریائی مواجه با شکست شد. اخیراً معاهده رتردام در سال 2008. م با هدف جلب رضایت کشورهای صاحب ناوگان دریایی که عمدتاً صنعتی اند و نیز کشورهای صاحب کالا که عموماً کشورهای در حال رشد می­باشند به تصویب رسیده است. اینک ترجمه متن معاهده به خوانندگان محترم تقدیم می­شود.
 

کلیدواژه‌ها