بررسی ماهیت حقوقی بیع متقابل نفتی ایران و سازگاری آن با پیمان منشور انرژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

بیع متقابل نفتی ایران به لحاظ حقوقی نوعی قرارداد خرید خدمت پیمانکاری است که به موجب آن طرف خارجی انجام عملیات توسعه یا بازیافت یک میدان نفتی یا گازی را با هزینه و سرمایۀ خود برعهده می‌گیرد. در مقابل شرکت ملی نفت تعهد می‌کند تمام هزینه‌های طرف خارجی را با بهرۀ مشخص و طیّ اقساط برابر و الزاماً از طریق نفت یا گاز حاصل از همان حوزۀ عملیاتی به او بازپرداخت نماید. پیمان منشور انرژی به عنوان کامل‌ترین معاهدۀ بین‌المللی در زمینۀ موضوعات مربوط به انرژی دارای دو گونه مقررات است: یکی مقررات نرم و دیگری مقررات سخت. با توجه به عضویت ناظر ایران و امکان‌سنجی پیوستن به این پیمان، بررسی ماهیت بیع متقابل از این جهت مورد بحث است که آیا این قرارداد با ماهیت ویژۀ خود در حقوق ایران، با مقررات سخت و الزام‌آور پیمان مغایرت دارد یا خیر. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analaysis of Legal Nature of Iran’s Oil Buy Back Contract and Its Comparison with the Energy Charter Treaty

نویسندگان [English]

  • Behrooz Akhlaghi 1
  • Asadollah Sahranavard 2
1 Associate Professor ,Private and Islamic Law Department,University of Tehran
2 Ph.D Private Law Graduated From Faculty of Law and Political Sciences Of Tehran University
چکیده [English]

Iranian oil buy back contract is a kind of service contract that foreign party carries out all operations in development or reconstruction of oil or gas field with its costs. In return, national Iranian oil company obliges to compensate contractor all capital or non-capital costs necesserly by produced oil or gas from the same field. The energy charter treaty as the most perfect international treaty in energy law has soft law and hard law. In Iran there is an observer in this treaty, and this contract (with its legal espesial nature) conflict with treatys hard law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy charter treaty
  • legal nature
  • oil buy back contract
  • oil law