حقوق و اختیارات سهام‌داران در شرکت‌های سهامی (مطالعۀ تطبیقی درحقوق ایران و لبنان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مطالعات خانوادۀ دانشگاه الزهرا(س)

2 استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه رازی

چکیده

سهام‌داران شرکت‌های سهامی دارای حقوق متفاوتی هستند. تقسیم‌بندی حقوق سهام‌داران به حقوق مالی و غیرمالی معمول‌ترین شیوۀ تقسیم حقوق سهام‌داران به‌شمار می‌رود. هدف هر شخص از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تجاری، از جمله شرکت‌های سهامی، به‌دست آوردن سود است، لذا مهم‌ترین حـق سهام‌دار را باید بهره‌مندی از سود شرکت دانست که از جملۀ حقوق مالی است. همچنین سهام‌داران پس از انحلال شرکت سهامی نیز در دارایی شرکت سهیم خواهند بود. به دلیل اینکه سهام‌دار یکی از عناصر مهم تشکیل‌دهندۀ شرکت‌های سهامی به حساب می‌آید، پرداختن به موضوع این مقاله از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. فرضیۀ این نوشتار این است که مالکیت سهام، حقوق و اختیاراتی را برای مالکان سهام به دنبال دارد. هدف این مقاله مطالعۀ تطبیقی حقوق و اختیارات سهام‌داران در شرکت‌های سهامی در حقوق تجارت ایران و لبنان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SHAREHOLDERS RIGHTS AND LEGAL OPTIONS IN JOINT STOCK COMPANIES (A COMPARATIVE STUDY OF IRANIAN LAW AND LEBANON LAW)

نویسندگان [English]

 • Elham Shariatinajafabadi 1
 • Mohammad Issaei Tafreshi 2
 • Khadijeh Moradi 3
1 Assistant Professor of Al-Zahra University, Women Study Department
2 Professor of Tarbiat Modares University, Private Law Department
3 Assistant Professor of Razi University
چکیده [English]

Shareholders of joint stock companies have several rights. The most typical categorization of shareholders' right is financial and non-financial right. Every one's intention of investing in commercial companies is to make profit; hence, the most important right of shareholders is to enjoy the dividend of the company. This right is a financial one. Furthermore, after dissolution of the company, shareholders have right to enjoy the company's assets. Also, shareholders have pivotal roles in establishing the stock joint companies. The assumption in this article is that ownership of shares necessitates rights and legal options from which the owners of shares will benefit. The purpose of this paper is comparative study on shareholder's rights and legal options in Iran and Lebanon Commercial Law. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • financial rights
 • legal option
 • non-financial rights
 • real right (jus in rem)
 • right
 • personal right (jus in persona)
 • Stocks
 • shareholder