حسن‌نیت در حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

اجرای قانون بدون توجه به ویژگی‌های روحی و شخصی افراد، به نتایجی ناعادلانه منجر می‌شود. اخلاق این روند را برنمی‌تابد و تعدیل خشکی قواعد حقوقی را توصیه می‌کند. هرچند بایدها هست‌ها را به‌رسمیت می‌شناسند، تغییر می‌دهند یا طرد می‌کنند، هست‌ها نیز خود را بر بایدها تحمیل می‌کنند و آن‌ها را تغییر می‌دهند. این کارکرد با جلوگیری از اجرای ناعادلانۀ قانون، همانند دریچۀ اطمینان، کارکرد مطلوب و عادلانۀ حقوق را تضمین می‌کند. حسن‌نیت یکی از قواعد اخلاقی است که خود را بر حقوق تحمیل کرده است. .حسن‌نیت مفهومی کلی و انعطاف‌پذیر است و در حقوق در معانی مختلف به کار رفته است. این اصل در حمایت از اشخاص دارای حسن‌نیت، خشکی قواعد حقوقی را تعدیل و بایدها را اصلاح می‌کند. حسن‌نیت مترادف جهل به عیب حقوقی است که شخص با جهل به آن، عملی را انجام می‌دهد، همچنین در قراردادها در معنای گفتار و رفتار صادقانه به‌کار می‌رود. معنای نخست، خشکی قواعد حقوقی را در مورد متصرف دارای حسن‌نیت تعدیل می‌سازد و مفهوم دوم در قراردادها، معیاری برای ارزیابی رفتار متعاملین ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

GOOD FAITH IN IRANIAN LAW

نویسندگان [English]

  • Nasser Katouzian 1
  • Mohammad Abbaszadeh 2
1 Professor,Private and Islsmic Law Department,University of Tehran
2 PH.D in Private Law from Tehran University
چکیده [English]

Good faith is a flexible and subjective phrase. It is used in a variety of contexts and its meaning varies in these contexts. In ownership, possession in good faith means possession of property by a person who in good faith does not know that the property's ownership is disputed. Possessor believes actually and reasonably himself or herself to be the lawful occupant, otherwise he is in bad faith and dishonesty of belief or purpose. Good faith extends into the conclusion and performance of a contract. Good faith defines in contract as just and honest conduct which should be expected of both parties in their dealing. Good faith requires each party to stay fair and honest in their negotiations and while the contract is concluded. Good faith performance of a contract emphasizes faithfulness to an agreed common purpose and it excludes bad faith.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good faith is a flexible and subjective phrase. It is used in a variety of contexts and its meaning varies in these contexts. In ownership
  • possession in good faith means possession of property by a person who in good faith does not know that the property's ownership is disputed. Possessor believes actually and reasonably himself or herself to be the lawful occupant