حریم خصوصی، اجرای قانون و ادلۀ اثبات دعوی کیفری در حقوق اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد ادیان و عرفان دانشکده الهیات دانشگاه تهران

چکیده

در دلایل متنی حقوق اسلامی، یعنی قرآن کریم و سنت، واژۀ حریم خصوصی استفاده نشده است. اما این موضوع به این معنا نیست که مفهوم حریم خصوصی که در ردیف حقوق اساسی بشر مطرح شده، در حقوق اسلامی و به‌ویژه قرآن کریم به آن توجه نشده است. با عنایت به نگاه دینی و اسلامی به بشر و هدف از آفرینش وی، مفهوم خاص حقوق و قانون در اسلام، زبان خاص دین و کلام وحی در بیان حقوق و تکالیف، می‌توان مفهوم حریم خصوصی را در اسلام و به‌طور خاص در قرآن کریم به عنوان موضوعی اساسی و مهم معرفی کرد. جلوه‌های مختلف حریم خصوصی با زبان و گفتمان خاص شریعت به مناسبت‌های مختلف تبیین شده است. در این مطالعه ضمن اشاره به مفهوم حریم خصوصی و مفهوم حقوق در اسلام، اجرای قانون در حریم خصوصی و برخی از راهبردهای تضمین حریم خصوصی در زمینۀ اثبات دعوی کیفری در حقوق اسلامی، بررسی شده است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که جامعیت و حضور گستردۀ دین در عرصه‌های مختلف زندگی و از جمله خلوت افراد، تعارضی با حمایت از حریم خصوصی ندارد و یکی از جنبه‌های این حمایت، سیاست جنایی خاص شریعت در ادلۀ اثبات کیفری در خصوص جرائم ارتکابی در خلوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Privacy, law enforcement and criminal proceedings in Islamic Law

نویسندگان [English]

  • Hossein Aghababae 1
  • Rayhaneh Moosavi 2
1 Associate prof. University of Guilan
2 M.A in Religion and mysticism, University of Tehran
چکیده [English]

Privacy in the context of Islamic law, the Quran and Sunnah reasons, is not mentioned. But this does not mean that the concept of privacy as one of the basic human rights in Islamic law has not been considered. Various aspects of privacy are presented In the Sharia Particular discourse. In this study in addition to concept of privacy and law in Islamic law, law enforcement in Islamic law and some Strategies to guarantee privacy has been studied. Research findings show that Comprehensive and extensive presence of religion various spheres of human life does not conflict with privacy. One aspect of support may be Specific criminal policies in criminal proceedings In the case of crimes committed in private.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Privacy
  • Law Enforcement
  • Criminal proceedings
  • Islamic Law
  • Confession
  • Testimony