دوره و شماره: دوره 43، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-234 
8. مبانی رجوع بیمه‌گر به مسئول حادثه

صفحه 129-146

10.22059/jlq.2014.50109

حسین‌علی سعدی؛ محمدحسن صادقی‌مقدم؛ محمدمهدی منتظری


10. تکوین مفهوم قانون اساسی در انقلاب مشروطیت ایران

صفحه 165-184

10.22059/jlq.2014.50111

علی‌اکبر گرجی اَزَندَریانی؛ فردین مرادخانی