دوره و شماره: دوره 43، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 1-234 
مبانی رجوع بیمه‌گر به مسئول حادثه

صفحه 129-146

10.22059/jlq.2014.50109

حسین‌علی سعدی؛ محمدحسن صادقی‌مقدم؛ محمدمهدی منتظری