تعیین گسترۀ اصل منع تملک فضای ماورای جو در جریان فرایند خصوصی‌سازی فضا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشدحقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

در ابتدای عصر فضا جامعۀ بین‌المللی با چالش تعیین هنجارهای حاکم بر فعالیت انسان‌ها در فضای ماورای جو روبرو بود. در این میان مسئلۀ حاکمیت، تملک و حقوق اموال در فضا یکی از پیچیده‌ترین مسائل پیش‌ رو بود. پرسش این بود که آیا دولت‌ها می‌توانند حاکمیت سرزمینی خود بر کرۀ زمین را به فضای ماورای جو انتقال دهند و فضای ماورای جو و اجرام آسمانی را تملک کنند؟ راه‌حلی که در آن زمان پیشنهاد شد، ممنوعیت حاکمیت و تملک فضای ماورای جو و اجرام آسمانی بود. اما چندی است انسان بر کرۀ ماه قدم نهاده و مشتاقانه به‌سوی اجرام آسمانی دیگر نیز پیش می‌رود تا جایی که نسبت به فضا رویکرد اقتصادی و تجاری یافته است. اکنون بار دیگر این پرسش از سوی جامعۀ بین‌المللی مطرح شده است. در این شرایط لازم است بار دیگر اصل ممنوعیت تملک فضا بررسی شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the extent of non-appropriation principal in space: During the process of commercialization of space

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein Ranjbarian 1
  • Amineh Farasatmand 2
1 Public Law Department, University of Tehran
2 Master of International Law, University of Tehran
چکیده [English]

Since the dawn of space age, international community was faced with the challenge of determination of the norms governing human activities in space. Among these, sovereignty, appropriation and property rights were the most sophisticated problems. The question was that whether states are permitted to extend their terrestrial sovereignty to outer space and appropriate space and celestial bodies or not. The Proposed solution to this question was “prohibition of appropriation and sovereignty in outer space”. But humanity has stepped on the moon for a while and now is advancing his knowledge about outer space and celestial bodies. As a result of this advanced knowledge, Space powers have recently adopted an economic and commercial approach to outer space. Now international community again asked the old question. Therefore it seems vital to analyze the non appropriation principle in space again.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Property rights in space
  • Appropriation in space
  • Sovereignty in space
  • Commercialization of space