مبانی رجوع بیمه‌گر به مسئول حادثه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات،معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق(ع)

2 استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد دانشکده معارف اسلامی و حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

مسئلۀ رجوع به واردکنندۀ زیان پس از جبران ضرر از سوی بیمه‌گر، از مسائل مهم حقوق بیمه است. یافتن مبنای فقهی این رجوع با توجه به منابع فقه و حقوق اسلامی، موضوع این نوشته قرار گرفته است. قائم‌مقامی در اثر پرداخت، ریشه در حقوق فرانسه دارد و در حقوق ایران و مبانی آن اثری از آن دیده نمی‌شود. وجود یک شرط بنایی(ارتکازی) در نوع قراردادهای بیمه، نشانگر آن است که نوعاً تمام بیمه‌گذاران تمایل دارند که خسارت خود را تنها از راه دریافت غرامت بیمه جبران کرده، از اقامۀ دعوا خودداری کنند و آن را به بیمه‌گر واگذار نمایند. به‌این‌ترتیب «الزام ناشی از عقد» مبنای قائم‌مقامی بیمه‌گر خواهد بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Basis about insurer reference to the responsible of the event

نویسندگان [English]

  • Hosain Ali Saadi 1
  • Mohammad Hasan Sadeghi Moghadam 2
  • Mohammad Mahdi Montazeri 3
1 Professor at the department of theology in imam sadiq university
2 Professor at the department of private law in Tehran university
3 Master ofof private law in imam Sadiq University
چکیده [English]

Referring to responsible person by insurer after damage compensation is one of the important issues in insurance law. Finding the jurisprudence basis of this reference regarding to Islamic laws and jurisprudence sources is the objective of this article. Subrogation with payment is rooted in French law and it is not stated in Iranian law and its basis. According to an implicit condition in insurance contracts, all the insured persons tend to compensate their damages by receiving the compensation from insurer and not to file a lawsuit by assigning it to the insurer. Therefore, obligation will be issued of existence of the insurer subrogation basis in contract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurer’s subrogation
  • Subrogation in result of the payment
  • Obligation issued from the contract including the implicit condition
  • Compensation principal