مالکیت و آزادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران (پردیس فارابی)

چکیده

مالکیت و آزادی، دو ارزش و فضیلت مهم برای انسان‌هاست. برخلاف نظر نخست، این دو ارزش پیوندی بسیار محکم و رابطه‌ای متقابل دارند. آن‌ها نه‌تنها می‌توانند مبنای یکدیگر قرار گیرند، بلکه در صورت خروج از تعادل، هرکدام می‌توانند بر دیگری تأثیر منفی بگذارند. رابطۀ مالکیت و آزادی، موضوع مطالعۀ این مقاله است. به‌عنوان نتیجه باید دانست آزادی و مالکیت دو حق بنیادین هستند که حقوق وظیفه دارد میان آنها تعادل ایجاد کند؛ در این صورت نه‌فقط تعارضی میان آنها نخواهد بود، بلکه مکمل و پشتوانۀ یکدیگر نیز می‌گردند و همدیگر را تعالی خواهند بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ownership and freedom

نویسندگان [English]

  • Nasser Katouzian 1
  • Rahim Pilvar 2
1 Professor, Private and Islamic Law Department, University of Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Private and Islamic Law Department, Farabi Campus, University of Tehran, Qum, Iran
چکیده [English]

Ownership and freedom are two essential rights and of value to human beings. By contrast to preliminary reviews, the link between these two values is very solid, and they have a reciprocal relation.Not only can they serve as the foundation of each other, but also in case of departing this equilibrium, each can have a negative effect on the other. The relationship between the two is the subject of study of this article. For purpose of conclusion, we should know that Freedom and ownership are two important rights, in which Law has the obligation to create equilibrium between them; as such not only there will be no conflict between them, in fact they will complement and support each other, and also each shall maximize the other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • equilibrium
  • foundation
  • Freedom
  • Ownership
  • reciprocal relation