اثراتلاف مبیع قبل از قبض توسط شخص ثالث

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

  مادۀ 387 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم‌مقام او رجوع نموده باشد که دراین صورت تلف از مال مشتری خواهد بود». با اینکه اطلاق حکم این ماده، تلف مبیع از سوی شخص ثالث را هم دربر می‌گیرد، در خصوص آثار تلف مبیع از سوی شخص ثالث، میان فقهای امامیه و حقوق‌دانان اتفاق نظر وجود ندارد. از‌این‌رو، در این نوشته تلاش می‌شود تا نظر فقهای امامیه و حقوق‌دانان بررسی و تحلیل شده، سرانجام نظر منطقی‌تر تقویت گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Consequences of the loss object of sale by the third party

نویسنده [English]

  • Sam Mohammadi
Assistant Professor, Private Law Department, Faculty of Law and Political Sciences, University of Mazandaran, Iran
چکیده [English]

Article 387 of the Civil Code provides: "If the object sold perishes before delivery, even without fault or neglect of the seller, the sale will be canceled and the consideration restored unless the seller has already applied to a magistrate or his substitute for the enforcement of the delivery, in which case the loss will be borne by the buyer only". Although the absoluteness of the rule of this Article includes the loss of the object of sale by a third party, there is no consensus in respect of consequences of the loss of the object of sale between the Shieh jurists and lawyers. Therefore, this paper will attempt to investigate and analyze the views of jurists and lawyers, and ultimately more logical view will be strengthened.

کلیدواژه‌ها [English]

  • automatic cancellation
  • destruction
  • destruction of the third party
  • loss