طراحی چارچوب قراردادهای مشارکت در درآمد در فرض تغییر شرایط مهم اقتصادی پروژه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

 بر اساس رویۀ صنعت بالادستی نفت و گاز در برخی کشورهای نفت‌خیز، قراردادهای خدماتی مانند بیع متقابل در ایران، فضای مناسبی برای توسعۀ میدان‌های نفتی فراهم نموده است. باوجوداین، در برخی زمینه‌ها، از جمله ذخایر و سازه‌های مشترک، میدان‌های واقع‌شده در آب‌های عمیق یا نسل دوم و سوم یک میدان نفتی ممکن است به سازوکارهای قراردادی جذاب‌تری از دیدگاه شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی نیاز باشد. در این راستا، قالب قراردادی مشارکت در درآمد، با حفظ حاکمیت و مالکیت بر منابع و محصولات، به ایجاد تعادل میان منافع کشور میزبان/ شرکت ملی نفت و شرکت سرمایه‌گذار خارجی نائل می‌آید.

کلیدواژه‌ها