طراحی چارچوب قراردادهای مشارکت در درآمد در فرض تغییر شرایط مهم اقتصادی پروژه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

 بر اساس رویۀ صنعت بالادستی نفت و گاز در برخی کشورهای نفت‌خیز، قراردادهای خدماتی مانند بیع متقابل در ایران، فضای مناسبی برای توسعۀ میدان‌های نفتی فراهم نموده است. باوجوداین، در برخی زمینه‌ها، از جمله ذخایر و سازه‌های مشترک، میدان‌های واقع‌شده در آب‌های عمیق یا نسل دوم و سوم یک میدان نفتی ممکن است به سازوکارهای قراردادی جذاب‌تری از دیدگاه شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی نیاز باشد. در این راستا، قالب قراردادی مشارکت در درآمد، با حفظ حاکمیت و مالکیت بر منابع و محصولات، به ایجاد تعادل میان منافع کشور میزبان/ شرکت ملی نفت و شرکت سرمایه‌گذار خارجی نائل می‌آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the framework of revenue sharing contracts, considering the change of important economic circumstances of a project

نویسندگان [English]

  • Seyyed Nasrolah Ebrahimi 1
  • Mona Agha seyed jafar kashfi 2
1 Assistant Professor, Faculty of Law & Political Science, University of Tehran, Iran
2 PhD Candidate in Oil and Gas Law, Faculty of Law & Political Science, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

As observed in some oil and gas countries, upstream service contracts, for instance buy-back contract in Iran, would provide an appropriate environment for the development of oil and gas fields. However, certain cases, such as common structures and reservoirs, deep sea oil fields or second and third generations of an oil field may require more attractive contractual mechanisms in the eyes of IOCs. For this purpose, the suggested framework of Revenue Sharing Contract would bring balancing situation between HC/NOC from one hand and IOC from other hand, and also protect and safeguard the main concerns of the host country, namely, sovereignty and possession or title rights of HC/NOC.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cost recovery
  • investor
  • oil and gas fields
  • price of oil
  • Production rate
  • rate of return