رژیم حقوقی و ترتیبات مالی در قراردادهای بالادستی در صنعت نفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مطالعات منطقه‌ای دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

 با توجه به اهمیت و ضرورت سرمایه‌گذاری‌های کلان در عرصۀ نفتی، از دیرباز به چارچوب‌های حقوقی و مالی که تنظیم‌کنندۀ رابطۀ کمپانی‌های معظم سرمایه‌گذار و کشورهای نفتی سرمایه‌پذیرند، توجه شده است. پژوهش حاضر برآن است تا با نگاهی به تاریخ سرمایه‌گذاری‌های نفتی از دوران استعمار تاکنون، چارچوب‌های عامی را که روابط دولت‌های سرمایه‌پذیر و کمپانی‌ها درون آن تعریف می‌شوند، بررسی کند‌ و سیر تحول قراردادهای بالادستی در یک‌صد سال اخیر در حوزۀ سرمایه‌گذاری‌های نفتی را نشان دهد. پژوهش حاضر نمایانگر آن است که تحول چارچوب‌‌های حقوقی قراردادهای نفتی برخلاف تصور رایج بیش از آنکه برآمد تحولات سیاسی باشد، محصول شرایط خاص عینی میدان‌های نفتی است؛ افزون‌بر‌این، چارچوب‌های عام حقوقی نقش چندانی در تنظیم ساختار مالی قراردادها ایفا نمی‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal regime & financial arrangement in the upstream contracts in the oil industry

نویسنده [English]

  • Hossein Zahmatkesh
Assistant Professor, Regional Studies, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The importance and the necessity of huge investments in oil section, legal and financial frameworks adjusting the relationship between great investor companies and oil countries have long been important issues. The history of oil investment from colonial period endeavors to investigate the general frameworks defining the relationship between governments receiving the investment and companies. Also, it shows the evolution of upstream contracts in the last 100 years. Furthermore, the study points to the fact that, unlike what is commonly assumed, the evolution of legal frameworks in oil contracts is more a product of specific objective conditions in oil fields rather than a result of political changes. Moreover, general legal frameworks play a trivial role in adjusting the financial structure of the contracts.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • concessions
  • financial arrangements
  • legal regime
  • Joint Venture