ماهیت و معاملات واحدهای کاهش انتشار گواهی‌شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین‌المللی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

مکانیزم توسعۀ پاک مندرج در پروتکل کیوتو، تنها مکانیزمی است که با هدفی دوجانبه، اعضای غیرضمیمۀ «ب» از پروتکل کیوتو، به‌ویژه کشورهای درحال توسعه، تواناییِ مشارکت در آن را دارند. واحدهای کاهش انتشار گواهی‌شدۀ حاصل از فعالیت پروژه‌ای مکانیزم یادشده، واحدهای قابل معامله‌ای هستند که معمولاً از سوی مشارکت‌کنندگانِ این پروژه‌ها به فروش می‌رسند. در خصوص ماهیت این واحدها دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد، ولی نظر جامعی در این خصوص ارائه نشده است. همچنین معاملاتی که بر روی این واحدها صورت می‌گیرد، از تنوع و انعطاف بسیار بالایی برخوردار بوده، ممکن است تحت تأثیر ماهیت این واحدها قرار گیرد. در این نوشتار سعی شده است تا ماهیت واحدهای پیش‌گفته با نقد و بررسی دیگر دید‌گاه‌های ارائه‌شده، تبیین و سپس، انواع متعارف معاملات واحدهای کاهش انتشار گواهی‌شده و نیز مزایا و معایب هریک از معاملات یادشده در حد امکان بیان شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nature and transaction of Certified Emission Reduction (CER) units

نویسندگان [English]

  • Majid Ghamami 1
  • Siavash Sefidari 2
1 Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Iran
2 LLM in International Trade and Economic Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The Clean Development Mechanism (CDM) under the Kyoto Protocol is the only mechanism with dual objectives in which Non-Annex B Countries of the protocol, particular developing countries, have the ability to participate in it. Certified Emission Reduction (CER) Units resulting from the activities of the CDM projects are the tradable units that usually traded by the participants in these projects. The nature and terms of these units have been offered different theories and not a consensus has been reached. Likewise, Certified Emission Reduction transactions with the high level of diversity and flexibility may be influenced by the nature of these units. In this paper, we try to delineate the nature of these units with a review of theories which are presented and then normal structures of the Certified Emission Reduction transactions with the advantages and disadvantages of each of these transactions will be stated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • advantages and disadvantages of certified emission reduction transactions
  • Clean Development Mechanism (CDM)
  • Kyoto Protocol
  • pricing methods
  • reduction of greenhouse gas emissions