قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از خسارت‌های زیست‌محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

یکی از چالش‌های اصلی نظام‌های توسعه‌یافته و درحال توسعه، پدید آمدن خسارت‌های زیست‌محیطی درنتیجۀ فعالیت‌های صنعتی است. در گذشته واکنش دولت‌ها در مقابله با این نوع خسارت‌ها، مدارا و یا اتکا بر رویکردهای کیفری و انتظامی بوده است. با توجه به اینکه نظام مسئولیت کیفری و انتظامی نتوانست به‌صورت کامل این نقش را ایفا نماید، و با الهام از این اصل کلی که هرکس موجب خسارتی شود بایستی آن را جبران کند، نظام مسئولیت مدنی خسارات زیست‌محیطی شکل گرفت. با توجه به اینکه گسترۀ اقدامات زیست‌محیطی و خسارت‌های واردشده معمولا مرزها را درمی‌نوردد، این پرسش پیش می‌آید که قانون کدام کشور بر دعوی خسارت حکومت دارد؛ کشور محل اقدام، کشور محل وقوع خسارت یا کشور ثالث؟ قواعد تعارض قوانین به این پرسش پاسخ می‌دهد، که در این مقاله به شرح و بسط آن می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conflict of laws in environmental damage actions

نویسندگان [English]

  • Fazlollah Mousavi 1
  • Seyed Mohammad Tabatabaei Nejad 2
1 professor of Tehran university ,faculty of law and political science
2 Assistant Professor, Faculty of Law & Political Science, University of Tehran
چکیده [English]

Protection of a sound environment is one of the most contravertioal issues of the legal and political world, and different letters are provided in this regard. But in respect of how to implement the aim of promoting and protecting the environment, the governments have utilized different legal instruments; the last of which is the concept of liability for environmental damages. Level in which different legal systems accepted this new concept is in a divergence. So finding the governing law in claims of this kind with a transfrontier character is a significant task of the judge, in a given case, for doing the justice and obtain requirement of legal certainty. The purpose of this article is to examine the problems linked with the conflict of laws in the area of civil liability resulting from transfrontier environmental damages and providing legal approach for resolving these problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conflict of laws
  • Environmental damage
  • Pollution
  • Tort