بررسی کاربردی قراردادهای شرینک‌رپ و کلیک‌رپ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

  سرعت مبادلات الکترونیکی به شکل‌گیری نوع جدیدی از قراردادهای نرم‌افزاری موسوم به قراردادهای مجوز بهره‌برداری کاربر نهایی یا قراردادهای حق امتیاز کاربر نهایی انجامیده است. اعتبار این قراردادها در کشورهایی مانند امریکا همواره با شک و تردید رو‌به‌رو بوده و هنوز رویۀ ثابتی در قبال آن اتخاذ نشده است. شروع آن با قراردادهای شرینک‌رپ و کلیک‌رپ بود و قرارداد بروزرپ آخرین نوع توسعه یافتۀ آن‌ها شمرده می‌شود. قراردادهای شرینک‌رپ معمولاً با باز کردن پوشش پلاستیکی پکیج نرم‌افزاری یا با استفاده از محصول شکل می‌گیرد. قراردادهای کلیک‌رپ با کلیک کردن بر کلمۀ «می‌پذیرم» منعقد می‌شود. اعتبار این قراردادها و شروط مندرج در آن که ممکن است با حقوق مصرف‌کننده در تضاد باشد، همواره محل بحث و تبادل نظر است. در این مقاله سعی شده است، اعتبار این قراردادها و شروط مندرج در آن، در حقوق ایران، با توجه به مصالح ملی بررسی شود و راهکاری مناسب برای انعقاد این قراردادها معرفی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PRACTICAL KNOWLEDGE OF CLICKWRAP AND SHRINKWRAP AGREEMENTS

نویسندگان [English]

 • Seyed Sajad Seyedjafari 1
 • Mohammad Hassan Sadeghi Moghadam 2
1 Master of Intellectual Property, University of Tehran, Iran
2 Facaulty of Law and Political Science, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Speed in electronic transactions forms a new kind of software agreements Known as end use license agreement. In American legal system, there is no unit procedure. End user license agreement was begun by shrinkwrap and clickwrap agreements. Browsewrap agreement is the latest development type of them. Shrinkwrap agreements are usually formed by opening of the plastic cover of software package or by using of it. Clickwrap agreements are formed by clicking on “I Accept”. Validation of this agreement and their terms might be in conflict with consumer interest. For this, there is debate about the issue. In this respect, we tried to study validation of these agreements and their terms in Iran legal system with consideration of national interest and introduce applicable solution for formation of these agreements.

کلیدواژه‌ها [English]

 • clickwrap
 • end user
 • License agreement
 • shrinkwrap
 • Software
 1. الف) فارسی:

  1. حسن‌پور، محمدمهدی، بررسی حقوقی حق امتیاز شرینک‌رپ، نک: http://www.hoghooghdanan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1227:1389-04-09-04-48-39&catid=82:1388-10-28-10-41-38، آخرین بازدید: 25/7/1390.
  2. سیدجعفری، سید سجاد، قراردادهای حق امتیاز نرم‌افزاری کاربر نهایی، پایانامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، زمستان 1391.
  3. صادقی نشاط، امیر (1389)، حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای کامپیوتری، تهران، میزبان.
  4. کلود، کلمبه (1385)، اصول بنیادین حقوق مؤلف و حقوق مجاور در جهان، محمدزاده وادقانی، علی‌رضا، تهران، میزان.
  5. قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب 1382.
  6.  قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای

   

  ب) خارجی:

  1. A-Freibrun, Eric S, “Court Strikes Down Shrink-Wrap License Agreement”, Available: http://www.freibrun.com/articles/articl22.htm. Last visited: 14/10/2010
  2. B-Freibrun, Eric S, “Not So Fast! Appeals Court Reverses, Upholds Shrink-Wrap Agreement”, Available: http://www.freibrun.com/articles/articl24.htm. Last Visited: 14/10/2011
  3. Bond, Robert T J, SOFTWARE CONTRACTAGREEMENTS Drafting and Negotiating Techniques and Precedents, Thorogood Publishing Ltd,2004
  4. Copyright act 1976 as amended
  5. Fransworth, Todd; Kaminski, Jeffri A, “The End of the shrink-wrap license?”, Available: http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d3255856-fd79-4e4d-bd6c-127b652acf85. Last Visited: 14/10/2011
  6. Hale, William S, “Shrink-Wrap License Does Not Modify Negotiated CM Software Contract, Kansas Supreme Court Holds”, Available: http://www.constructionweblinks.com/Resources/Industry_Reports__Newsletters/Jul_30_2007/shri.html. Last Visited: 14/10/2010
  7. Hayes, David L, “Enforceability of Shrinkwrap License Agreement On-Line and Offline”, Available: http://www.fenwick.com/docstore/publications/ip/ip_articles/shrinkwrap.pdf. Last Visited: 10/31/2009
  8. Http://Ijlit.Oxfordjournals.Org
  9. Http://Jolt.Richmond.Edu
  10. Http://Law.Bepress.Com
  11. Http://Papers.Ssrn.Com
  12. Http://Www.Constructionweblinks.Com
  13. Http://Www.Fenwick.Com
  14. Http://Www.Freibrun.Com
  15. Http://Www.Keytlaw.Com
  16. Http://Www.Lexology.Com
  17. Http://Www.Mactech.Com
  18. Http://Www.Techterms.Com
  19. Http://Www.Wipo.Com
  20. Kim, Nancy S, “Wrap Contracts and Privacy”, Available: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1580111. Last Visited: 14/10/2011
  21. Marotta, Florencia, “ Competition and the Quality of Standard Form Contracts: An Empirical Analysis of Software License Agreements”,The Journal of Emprical Legal Studies. Vol. 5.No. 3. September 2008. p.p. 8-36 and
  22. Maxeiner, James R, “Are Your Click-Wrap Terms: 14/10/2011
  23. Merges, Robert P, “A New Dynamism in the Public Domain”, University of Chicago Law Review, Vol. 71, 2004, p.183-203
  24. Omri Ben-Shahar and Eric A. Posner, “The Right to Withdraw in Contract Law”, Legal Studies, Volume 40, issue 1, 2011, p.p.115-148 
  25. Phillips, Douglas E, The Software License Unveiled How Legislation by License Controls Software Access, Oxford University Press, Inc, 2009
  26. Pike, George H, “Licenses Under Wrap”, The Journal of Information Today, Vol. 22, No. 9, October 2005, p. 17-19
  27. Robert L. OaValid? Internet Contracting in the Global Electronic Age: Comparative Perspectives for Taiwan”, Available: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1250343. Last Visitedkley, “Fairness in Electronic Contracting Minimum Standards for Non Negotiated Contracts”, Houston Law Review, Vol. 42, 2005-2006,p.p.1041-1105   
  28. Spooner, Scott J, “The Validation of  Shrink-Wrap and Click-Wrap Licenses by Virginia's Uniform Computer Information Transactions Act”, Available: http://jolt.richmond.edu/v7i3/article1.html. Last Visited: 14/10/2011
  29. Uniform commercial code
  30. UNIFORM COMPUTER INFORMATION TRANSACTIONS ACT
  31. 37.   Virginia's Uniform Computer Information Transactions Act

   

  ج) قوانین:

  38. قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب 1382

  39. قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 1379

  40- Uniform          Commercial Code