بررسی قراردادهای پرداخت معکوس در حقوق رقابت و تأثیر آن بر نظام تولید و عرضۀ داروهای ژنریک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد حقوق تجاری- اقتصادی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

    بخش تحقیق و توسعه در صنعت داروسازی بسیار پیچیده است و شرکت‌ها همواره برای رونمایی از محصولات جدید خود به رقابت می‌پردازند. در این میان، ژنریک‌سازان اصولاَ فاقد چنین برنامه‌ای هستند، به همین دلیل، توانایی تولید با قیمت پایین‌تری را دارند و این موضوع به خروج سازندۀ اصلی از گردونۀ رقابت منجر ‌می‌شود. به این سبب این شرکت‌ها می‌کوشند با دریافت گواهی حق اختراع و حمایت‌های قانونی مربوطه و نیز با انجام مبادلاتی با رقیبان ژنریک‌ساز، ورود آن‌ها را با تأخیر یا بن‌بست مواجه سازند. این مبادلات می‌تواند در تجاری‌سازی محصولات دارویی اثر‌گذار باشد و راهکاری قابل اطمینان برای محافظت از منافع اقتصادی اصلی‌ساز تلقی گردد. اما معلوم نیست که چه چالشی در حقوق رقابت پیدا می‌کنند و چه جایگاهی در حقوق ایران دارند؟ هم‌اکنون چنین قرارداد‌هایی تحت شمول اقدامات ضدرقابتی ارزیابی می‌شود و کمیسیون اروپایی پرداخت وجوه برای دور نگه‌داشتن ژنریک‌سازان از بازار را یک رویۀ غیر‌قانونی می‌داند؛ درحالی که کمیسیون تجارت فدرال امریکا همانند مقامات ایران در قبال این موضوع، موضع متفاوتی اتخاذ کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PRESERVE PAYMENT AGREEMENTS IN THE COMPETITION LAW AND ITS IMPACT ON THE PRODUCTION AND SUPPLY OF GENERIC MEDICINES

نویسندگان [English]

  • Jafar Nori Ushanloe 1
  • Vahid Raja 2
1 Assistant Professor, Private and Islamic Law Department, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
2 M.A. in International Business and Economic Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The research and development sector in the pharmaceutical industry is very costly and complex, and companies are constantly engaging in competition with each other for opening of their new products. In fact, since the generic producers principally have no research and development programs, they are economically able to offer their products to the market with lower prices. Finally, this difference in cost can lead to the withdrawal of originator of the competition. For all these reasons, the originator companies try to delay their entry or make them encountering the dead-end by getting the patents certificate and the related legal support for it. These transactions are considered a satisfactory technique to protect the economic interests of Originator since they can be effective in commercializing medicinal products. Such agreements are currently placed under the anti-competitive practices, and the European Commission considers paying the fund in exchange for keeping generic makers away from the market illegal, contrary to Federal Trade Commission of United States of America which has taken a different stance on this issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antitrust
  • Economic analysis of law
  • Economic law
  • Generic companies
  • Intellectual property law
  • Medical law
  • Originator
  • Pharmaceutical
الف) فارسی
1. افخمی دستجردیان، سعید (اردیبهشت و خرداد 1392)، توسعۀ بازار جهانی دارو توسط تولیدکنندگان داروهای ژنریک، ماهنامۀ دارو و درمان، شمارۀ 103.
2. هاشمی مشکینی، امیر (1393)، مهم‌ترین تعهدات مرتبط با صنعت دارو در الحاق به سازمان تجارت جهانی، روزنامۀ دنیای اقتصاد، شمارۀ 3362.
 
ب) خارجی
3.Addanki, S. (2010). PATENT SETTLEMENT AGREEMENTS. In A. J. Daskin, ISSUES IN COMPETITION LAW AND POLICY (p. 2128).
4.Berndt, E. R. (2010). Brand loyalty , Generic entry and price competition in pharmaceuticals. Nber working paper seriesKeith
5.C.scott Hemphill. (2012). Evergreening, Patent Challenges, and Effective Market Life in Pharmaceuticals. Journal of Health Economics, 327-339.
6.Clancy, M. (2011). Reverse-payment patent settlements in the pharmaceutical industry An analysis of US antitrust law and EU competition law.
7.Cristopher m.holman (2011). DO REVERSE PAYMENT SETTLEMENTS VIOLATE THE ANTITRUST LAWS? Santa clara high technology law journal, v.23 issue.3
8.Drake, Einer Elhauge, Raymond Hartman. (2016). Resolving Reverse-Payment Settlements with the Smoking Gun of Stock Price Movements. Iowa law review, 1585.
9.Frank, Jonas Severin and kerber, wolfgang (2013). Patent Settlements in the Pharmaceutical Industry: An Antitrust Perspective.june 11
10.Ford, B. (2013). Using Reverse Payment Agreements as an Effective Way to Maintain a Patent Monopoly in the Pharmaceutical Industry. Journal of Gender, Social Policy & the Law.
11.Kristof Roox. (2008). Patent-related Barriers to Market Entry for Generic Medicines in the European Union. Making medicin affordable. European Generic medicines Association.
12.Matthews, D. (2016). Patent Strategies and Competition Law in the Pharmaceutical Sector: Implications for Access to Medicines. queen mary university ,Legal Studies Research Paper, 8.
13.Olga Gurgola, (2012). Reverse Payment Agreements: Seeking for a Balance. Global antitrust review .
14.Suffrin CB.Ross JS (Sep 2008). “Pharmaceutical industry marketing: understanding its impact on womens heatlth”. Obsets Gynecol Surv 63(9)