ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی؛ مزایا و معایب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه مازندران

چکیده

از سال 1395، شیوۀ جدیدی از ابلاغ اوراق قضایی در نظام قضایی ایران به نام ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی شکل گرفت. در این شیوه، ابلاغ اوراق قضایی مانند اخطاریه و دادنامه از طریق ارسال الکترونیکی این اوراق به حساب کاربری مخاطب و به‌وسیلۀ رایانه صورت می‌گیرد. در مدت کوتاهی که از شکل‌گیری شیوۀ جدید ابلاغ می‌گذرد، تا حدودی، مزایا و معایب این شیوۀ ابلاغ نمایان شده است. سرعت و امنیت در ابلاغ اوراق و صرفه‌جویی در هزینۀ ارسال و ابلاغ این اوراق از جمله مزایای شیوۀ جدید ابلاغ است. اختلال موقت در سامانۀ مربوط، وصول دیرهنگام برخی اوراق در حساب کاربری مخاطب و دوگانگی ابلاغ برخی اوراق قضایی به شکل واقعی و قانونی از جمله معایب این شیوه است که باید با حل این مشکلات، امکان استفادۀ بهینه از شیوۀ جدید را فراهم کرد. در این تحقیق، ضمن تبیین شیوۀ جدید ابلاغ اوراق قضایی، مزایا و معایب آن تبیین و راهکار مناسب برای رفع معایب موجود، ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ELECTRONIC COMMUNICATION OF LEGAL PAPERS; PRIVILEGES AND DEFECTS

نویسنده [English]

  • Hamid Abhari
Professor of Private Law Group, University of Mazandaran
چکیده [English]

Since 2016, a new mode of communication of legal papers is created in Iranian legal system that is known as electronic communication of legal papers. In this mode, legal papers including notifications or verdicts are communicated by computer through sending papers to person’s account. On a few time after creation of the new mode for communication, its privileges and defects are appeared.  Speedy and security in communication of legal papers, parsimony on the costs for sending and communication of papers are among the privileges of the new mode of communication. Temporary disorders in the related site, reception of some papers with delay on the person’s account and dichotomy of legal or real communications in some cases are among defects of the new mode. It is necessary to solve these problems to provide better possibility in using this mode. In this article, we have considered the new mode of communication of legal papers and its privileges and defects to give appropriate solutions for convenient use of the method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • legal communication
  • real communication
  • electronic communication
  • legal papers
. ابهری، حمید (1391). آیین دادرسی مدنی 2، جریان دادرسی، از آغاز تا پایان، چ اول، انتشارات دانشگاه مازندران.
2. بهرامی، بهرام (1388). آیین دادرسی مدنی 1و2، چ یازدهم، انتشارات نگاه بینه.
3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1378). مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 1، چ اول، تهران: گنج دانش.
4. زراعت، عباس (1384). قانون آیین دادرسی مدنی در نظم کنونی، چ دوم، نشر خط سوّم.
5. زرکلام، ستار (1391). «دادرسی‌های الکترونیکی، ضرورت‌ها، الزامات و چالش‌ها»، آموزه‌های حقوق کیفری، دانشگاه علوم اسلامی ‌رضوی، ش 3، ص 150-129.
6. شمس، عبدالله (1382). آیین دادرسی مدنی، ج 2، چ چهارم، تهران: میزان.
7. کریمی، عباس (1386). آیین دادرسی مدنی، چ اول، تهران: مجد.
8. محسنی، حسن، رضایی‌نژاد، همایون (1391). «دادگستری و پیشرفت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات»، مجلۀ مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دورۀ چهارم، ش 2، ص 142-117.
9. مدنی، سید جلال‌الدین (1358). آیین دادرسی مدنی، ج 2، چ اول، انتشارات دانشگاه ملی ایران.
10. معین، محمد (1387). فرهنگ فارسی، چ اول، انتشارات هنرور.